Dyżur wakacyjny

DYŻUR WAKACYJNY

 

Zgodnie z zarządzeniem Burmistrza Miasta Pszów

nr BM.0050.74.2021

w okresie wakacji dyżur pełnią następujące placówki:

 

LIPIEC – Przedszkole nr 1 im. Misia Uszatka

               ul. Juranda 1,czynne od 6:00-16:00

 

SIERPIEŃ – Przedszkole nr 4  ul. A. Krajowej 50,

                   czynne od 6:30-16.30

 

Do dnia 11 czerwca 2021 należy

w sekretariacie wypełnić kartę zapisu dla dzieci

które w tym czasie będą korzystały

z usług tych przedszkoli.

Prosimy rodziców o przemyślane decyzje.

Budżet

INFORMACJA

 

Sprawozdania finansowe za rok 2020 Bilans, rachunek zysków i strat,

informacja dodatkowa do bilansu,

fundusz jednostki umieszczone zostały na stronie

Zespołu Obsługi Placówek Oświatowych w Pszowie.

 

zamknięcie aktualizacja

KOMUNIKAT(aktualizacja)

UWAGA RODZICE

 

Zgodnie z podpisanym dziś rozporządzeniem MEiN Dz. u.2021 poz.651 ze względu na bezpieczeństwo dzieci i rodziców, w dniach 12 do 18 kwietnia zamknięte zostają żłobki i przedszkola. Opieka w przedszkolu będzie sprawowana na wniosek rodziców (wnioski dostępne w przedszkolu) którzy:

 

a) są zatrudnieni w podmiotach wykonujących działalność leczniczą,

b) realizują zadania dotyczące koordynacji ratownictwa medycznego,

c) realizują zadania publiczne w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19,

d) pełnią służbę w jednostkach zapewniających bezpieczeństwo i porządek publiczny,

e) wykonują działania ratownicze,

f) są zatrudnieni w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej w rozumieniu art. 6 pkt 5 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1876 i 2369), g) są zatrudnieni w ogrzewalniach i noclegowniach, o których mowa w art. 48a ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej,

h) są zatrudnieni w placówkach zapewniających całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku, o których mowa w art. 67 i art. 69 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej,

i) są zatrudnieni w placówkach opiekuńczo-wychowawczych, regionalnych placówkach opiekuńczo-terapeutycznych oraz w interwencyjnych ośrodkach preadopcyjnych,

j) są zatrudnieni w formach opieki nad dziećmi w wieku do lat 3,

k) są zatrudnieni w jednostkach systemu oświaty, o których mowa w art. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. 

 

Grupy przedszkolne nadal mają zdalne nauczanie, które będzie prowadzone poprzez grupy na Facebooku i WhatsAppie zgodnie z ustaleniami z wychowawcami.

Kontakt z przedszkolem będzie poprzez iprzedszkole – panel rodzica, e-mali: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. i telefonicznie tel. 531 407 778

karty

DODATKOWE KARTY

 

Do dnia 31 marca można zamówić w przedszkolu

dodatkowe karty do rejestrowania

wejścia i wyjścia dziecka z przedszkola.

Koszt 12,30 + koszty przesyłki.