stomatolog

Dnia 12 lutego przedszkole umożliwi przegląd stomatologiczny dla Państwa dzieci

wykonywany przez pracowników NZOZ Centrum Stomatologii PERFEKT z Dąbrowy Górniczej.

Rodziców, którzy są chętni aby wykonać ich dzieciom taki przegląd prosimy o złożenie wypełnionych druków - deklaracji w sekretariacie

przedszkola do 5 lutego 2021r

( druki dostępne są w sekretariacie)