rekrutacja uzup.

PROWADZI OD 12-26 MARCA 2021R.

REKRUTACJĘ UZUPEŁNIAJĄCĄ

DO PRZEDSZKOLA

NA ROK SZKOLNY 2021/22

Pszowskie Krasnale oferują:

  • opiekę wysoko wykwalifikowanej kadry pedagogicznej i rzetelne przygotowanie dzieci do podjęcia nauki szkolnej

  • atrakcyjne zajęcia dostosowane do wieku i możliwości dzieci, rozwijające ich potencjał w każdej sferze prowadzone min. metodą projektu, z nauką kodowania wprowadzającą dzieci w świat technologii cyfrowych, programowania, rozwijające kreatywność maluchów, z wykorzystaniem atrakcyjnych pomocy dydaktycznych

  • zajęcia dodatkowe: j. angielski, rytmika, gimnastyka korekcyjna

  • bezpłatna pomoc psychologiczno – pedagogiczną w tym zajęcia logopedyczne i korekcyjno – kompensacyjne

  • wycieczki, teatrzyki i imprezy przedszkolne, spotkania z ciekawymi ludźmi, konkursy

  • przestronne dobrze wyposażone sale

  • funkcjonalny i bezpieczny budynek, duży ogród przedszkolny

  • pyszne, zdrowe posiłki przygotowane we własnej kuchni

  • w przedszkolu dzieci przydzielane są do 5 grup rannych od 6:00-17:00 i popołudniowej od 14:00 – 19:00

Regulamin rekrutacji, terminy postępowania rekrutacyjnego, wniosek wraz

z załącznikami oraz klauzulą informacyjną znajdują się na stronie www.pp2.pszow.pl

w zakładce REKRUTACJA lub w sekretariacie przedszkola.

Wypełniony wniosek wraz z załącznikami oraz podpisaną klauzulą informacyjną należy złożyć w sekretariacie Przedszkola nr 2 im. Pszowskich Krasnali w Pszowie Osiedle Józefa Tytki 8 ( naprzeciwko lodowiska) do 26 marca 2021.

Sekretariat czynny od poniedziałku do piątku w godz. 8:00-16:00 tel. 324557930