Budżet

INFORMACJA

 

Sprawozdania finansowe za rok 2020 Bilans, rachunek zysków i strat,

informacja dodatkowa do bilansu,

fundusz jednostki umieszczone zostały na stronie

Zespołu Obsługi Placówek Oświatowych w Pszowie.