12 LISTOPADA-PIĄTEK

UWAGA! 12 LISTOPADA-PIĄTEK!

 

Prosimy o wpisanie do wtorku na listę lub zgłoszenie przez iprzedszkole dzieci, które będą korzystały z usług przedszkola w dniu 12 listopada tj. piątek.