Zarządzenie dyrektora przedszkola w sprawie odpłatności za pobyt i żywienie