REKRUTACJA 2022

 

PROWADZI OD 10 - 28 STYCZNIA 2022R. REKRUTACJĘ  

DO PRZEDSZKOLA 

NA  ROK SZKOLNY 2022/23 

 

Pszowskie Krasnale oferują:

  • opiekę wysoko wykwalifikowanej kadry pedagogicznej i rzetelne przygotowanie dzieci do podjęcia nauki szkolnej

  • atrakcyjne zajęcia dostosowane do wieku i możliwości dzieci, rozwijające ich potencjał w każdej sferze prowadzone min. metodą projektu, z nauką kodowania wprowadzającą dzieci w świat technologii cyfrowych, programowania, rozwijające kreatywność maluchów, z wykorzystaniem atrakcyjnych pomocy dydaktycznych

  • zajęcia dodatkowe: j. angielski, rytmika, gimnastyka korekcyjna

  • bezpłatna pomoc psychologiczno – pedagogiczną w tym zajęcia logopedyczne i korekcyjno – kompensacyjne

  • wycieczki, teatrzyki i imprezy przedszkolne, spotkania z ciekawymi ludźmi, konkursy

  • przestronne dobrze wyposażone sale 

  • funkcjonalny i bezpieczny budynek, duży ogród przedszkolny

  • pyszne, zdrowe posiłki przygotowywane we własnej kuchni 

 

Regulamin rekrutacji, terminy postępowania rekrutacyjnego, wniosek wraz 

z załącznikami  oraz klauzulą informacyjną znajdują się na stronie www.pp2.pszow.pl w zakładce REKRUTACJA  lub w sekretariacie przedszkola.  

Wypełniony wniosek wraz z załącznikami oraz podpisaną klauzulą informacyjną należy złożyć w sekretariacie Przedszkola nr 2 im. Pszowskich Krasnali w Pszowie Osiedle Józefa Tytki 8 ( naprzeciwko lodowiska) do 28 STYCZNIA 2021.

 

Sekretariat czynny od poniedziałku do piątku w godz. 8:00-16:00 tel. 324557930