Podziękowanie

Pragniemy szczególnie podziękować RODZICOM za cały wkład włożony w organizację zabawy karnawałowej.

Dziękujemy również uczestnikom zabawy za zakupione fanty oraz licytacje. Cały dochód z zabawy zostanie przeznaczony na zakup tablicy interaktywnej.

Dziękujemy sponsorom zabawy karnawałowej za wsparcie naszego przedszkola!