treści do zrealizowania

TYGODNIOWY ZAKRES TREŚCI DO ZREALIZOWANIA

(poniższy zakres treści do zrealizowania jest ogólny, szczegóły dotyczące realizacji każdy z nauczycieli proponuje dla swojej grupy na facebooku)

 

 

3 – latki Pani Ewelina i Justyna

 

25.03.2020r

Temat: Bakterie na naszych rękach – zapoznanie dzieci z wiedzą na temat bakterii

 • dziecko systematycznie myje ręce,

 • dziecko wykonuje doświadczenie

 • dziecko obserwuje doświadczenie i wyciąga wnioski

 

26.03.2020r

Temat: Czyste ręce – kształtowanie umiejętności dbania o czystość rąk

 • dziecko wie jak poprawnie należy myć ręce

 • dziecko wykonuje pracę plastyczną

 

27.03.2020r

Temat: Przedmioty związane z higieną – zapoznanie dzieci ze środkami higienicznymi, utrwalenie przeliczania w zakresie 5

 • dziecko wie jakie środki służą do mycia

 • dziecko przelicza elementy zbioru w zakresie 5

 • słucha piosenki

 

 

 

 

4 – latki Pani Magda

25.03.2020

Temat: „Witaminki”

 • kształtowanie nawyków spożywania owoców i warzyw,

 • pogłębianie wiedzy na temat zdrowego odżywiania,

 • ocenianie zachowań służących i zagrażających zdrowiu.

Dzieci określają prawdziwość zdań. Rysują na kartce dwa produkty spożywcze, które mają dużo witamin i dwa, które są niezdrowe.

 

26.03.2020

Temat: „Dlaczego mydło myje?”

 • wyrabianie nawyków higienicznych związanych z myciem rąk,

 • uczenie się prawidłowego mycia rąk,

 • zrozumienie, dlaczego mydło jest niezbędne do mycia rąk.

Wykonanie doświadczenia z użyciem: talerzków, mydła w płynie, dzbanka z wodą, brokatu, patyczków kosmetycznych. Udowodnienie, że mydło myje.

 

27.03.2020

Temat:„W zdrowym ciele zdrowy duch”

 • Wdrażanie do wykonywania ćwiczeń gimnastycznych w domu,

 • kształtowanie nawyku prawidłowej postawy

 • rozwijanie aktywności muzyczno – ruchowej,

 • rozwijanie sprawności manualnych

Ćwiczenia ruchowe z poduszkami. Słuchanie piosenki „Witaminki”, rysowanie siebie z dziarską (szczęśliwą) minką.

 

 

 

5 – latki Pani Ewa

 

25.03.2020 r.

 

 1. Słuchanie wiersza czytanego przez rodziców, S. Karaszewskiego

Witaminowe abecadło”

- doskonalenie umiejętności uważnego słuchania utworu literackiego

- poznawanie znaczenia witamin dla zdrowia człowieka

- nazywanie niektórych produktów żywnościowych bogatych w witaminy

 

 1. Malowanie farbami – „Moje ulubione witaminki”

- rozwijanie sprawności manualnej i koordynacji wzrokowo – ruchowej

- maluje – odtwarza kształty witamin – warzyw i owoców

 

 

26.03.2020 r.

 

 1. Ćwiczenia słuchu i spostrzegawczości

- doskonalenie umiejętności analizy i syntezy słuchowej i wzrokowej

- rozwijanie umiejętności wyrazistego wymawiania głosek

 

 1. Pani Wiosna”- malowanie farbami

- rozwijanie sprawności manualnej

- korzystanie z pełnej gamy kolorów

 

 

27.03.2020 r.

 

 1. Marcowa pogoda - Rozmowa na temat marcowej pogody.

- rozwijanie umiejętności uważnego słuchania zadawanych pytań – koncentracji uwagi

- ćwiczenie pamięci poprzez słuchanie i odtwarzanie krótkich wierszyków

 1. Ćwiczenia grafomotoryczne

- rozwijanie sprawności manualnej

 • poprawne łączenie kropek

 

3-4-5 latki Pani Ania grupa popołudniowa

 

25.03.2020
Temat: Zawitała do nas wiosna
1.Słuchanie wiersza  B. Szelągowskiej : ,,Wazon z baziami"-uważne słuchanie tekstu, rozmowa na temat wiersza co to takiego bazie kotki?
2.Praca plastyczna:bazie kotki-technika dowolna, rozwijanie wyobraźni i zdolności manualnych.

26.03.2020
Temat :Wiosenny spacer do zoo.
1.Oglądanie filmu :,,Ogród zoologiczny"-nazywanie zwierząt, które dzieci zobaczyły na filmie-analiza i synteza słuchowa wyrazów ,podział na sylaby(3,4 latki),Określenie pierwszej głoski w wyrazie 5 latki
2.Praca plastyczna . Narysuj to co zobaczyłeś w zoo-doskonalenie zapamiętywania ,doskonalenie motoryki małej.

27.03.2020
Temat: Wiosna w błękitnej sukience..
1.Przypomnienie przyimków pod , nad, za, obok praca metodą zadaniową: narysuj według polecenie przedmioty względem siebie-rozwijanie zdolności w orientacji przestrzennej
2.Słuchanie piosenki ,,Wiosna w błękitnej sukience"-osłuchanie z się z tekstem, zabawy przy piosence-rozwijanie zdolności muzycznych.


5-6 latki Pani Agata

25.03.20

Temat : Czyste ręce

Oglądanie filmu pt: " Jak prawidłowo myć ręce". Mycie rąk według instrukcji.

Utrwalenie umiejętności samodzielnego wykonywania podstawowych czynności higienicznych.

Zabawa ruchowa z elementem rzutu i celowania z wykorzystaniem piłki "Przesyłka"

 

26.03.20

Temat: Marcowa pogoda

Osłuchanie z piosenką "Żartowniś marzec". Rozwijanie umiejętności wokalnych.

Zabawa ruchowo - naśladowcza " Lustro"

Zegar pogody - praca plastyczna. Rozpoznawanie znaków synoptycznych.

 

27.03.20

Temat: Psotny marzec

Słuchanie opowiadania S. Karaszewskiego. Marcowy dzień. Rozumienie konieczności dostosowania ubioru do warunków atmosferycznych, wzbogacanie słownictwa.

Zestaw ćwiczeń gimnastycznych.z wykorzystaniem kręgli lub plastikowych butelek. Rozwijanie ogólnej sprawności fizycznej

 

 

6 – latki Pani Jola

25.03.2020r

1.Czytanie wiersza pt"Katar"-J. Brzechwy.Rozmowa z dzieckiem o konieczności pozostania w domu.Wykonanie rysunku do wiersza .Cel:rozumienie zaistniałej sytuacji .

2.Oglądanie filmu "Jak prawidłowo myć ręce?"'-utrwalenie etapów mycia rąk.Cel przeprowadzenie eksperymentu ,wyciąganie wniosków ,rozumienie konieczności przestrzegania zasad higieny .

 

26.03.2020r

Marcowa pogoda -witaminy .

1.Witaminki,witaminki dla chłopczyka i dziewczynki -rozmowa inspirowana wierszem S.Karaszewskiego "Witaminowe abecadło ". Cel:poznawanie znaczenia witamin dla zdrowia człowieka ,rozpoznawanie i nazywanie różnych produktów żywnościowych bogatych w witaminy .

2.Odkrywanie litery "c" małej i wielkiej , układanie schematów słów: cebula ,Cela. Cel: rozwijanie umiejętności dokonywania analizy i syntezy słów o prostej budowie fonetycznej ,rozpoznawanie i nazywanie małych i wielkich liter.

 

27.03.2020

1.Przepis na marcową pogodę-zajęcia matematyczne .Cel:rozwijanie umiejętności posługiwania się w celowo stworzonych sytuacjach ,liczebnikami w aspektach kardynalnym i porządkowym w zakresie 10 .

2.Ćwiczenia gimnastyczne .Cel zachęcanie do dbałości o prawidłową postawę ciała .

 

 

Język angielski – wszystkie grupy

Temat zajęć: Colours- zabawy kolorami w języku angielskim.

Cel zajęć:
- utrwalenie zwrotów grzecznościowych: hello, goodbye w piosenkach
- utrwalenie nazw części ciała w zabawie ruchowej
- utrwalenie nazw kolorów w: bajce (3,4- latki), ćwiczeniu multimedialnym (5,6- latki)