II tydzień

TYGODNIOWY ZAKRES TREŚCI DO ZREALIZOWANIA

(poniższy zakres treści do zrealizowania jest ogólny, szczegóły dotyczące realizacji każdy z nauczycieli proponuje dla swojej grupy na facebooku)

30.03.2020 – 3.04.2020

 

3 – latki Pani Ewelina i Pani Justyna

30.03– poniedziałek

Temat:Wiosenny ogródek - Rozwijanie zainteresowań przyrodniczych.

Wzbogacanie wiadomości dotyczących sposobów hodowania roślin

 

31.03.2020 – wtorek

Temat: Maszeruje wiosna - Wzbogacenie wiadomości na temat wiosennych kwiatów.

Rozwijanie zainteresowań przyrodniczych

 

1.04.2020 – środa

Temat: Kolory wiosennych kwiatów - Wzbogacenie wiadomości dotyczących oznak wiosny.

Rozwijanie zainteresowań przyrodniczych.

2.04.2020 – czwartek

Temat:Przyleciały bociany - Wzbogacenie wiadomości dzieci dotyczących ptaków.

 • Rozwijanie zainteresowań przyrodniczych.Wzbogacenie wiadomości dzieci o bocianie.

 

3.04.2020 – pątek

Temat: Gimnastyczny piątek - Kształtowanie sprawności fizycznej, ruchowej i koordynacji wzrokowo ruchowej podczas ćwiczeń gimnastycznych i zabaw ruchowych.

 • Wspomaganie rozwoju dziecka poprzez ruch.

Kształtowanie czynności samoobsługowych.

 

3-4-5 latki – Pani Ania grupa popołudniowa

Poniedziałek 30.03.2020.

Temat: Oznaki wiosny

1.Zabawa dydaktyczna :,,Wiosenne kolory”-wzbogacenie wiadomości na temat zmian zachodzących w przyrodzie ,rozwijanie umiejętności wypowiadania się na określony temat.

2.Ćwiczenia logopedyczne usprawniające narząd mowy- rozwijanie prawidłowej artykulacji głosek.

3.Praca plastyczna: ,,Przebiśniegi”-rozwijanie wyobraźni i zdolności manualnych.

Propozycje zabaw ruchowych- rozwijanie sprawności fizycznej.

 

Wtorek 31.03.2020

Temat: Przyroda wiosną.

1.Ćwiczenia słuchowe :,,Co to jest?”-doskonalenia analizy i syntezy słuchowej

(5 latki analiza wzrokowa słowa wiosna)

2.Zakładanie wiosennej hodowli-stworzenie warunków do obcowania z przyrodą

3.Masażyk relaksacyjny :,,Podmuch wiosny”

4.Śpiewanie piosenki ,,Wiosna w błękitnej sukience:-utrwalenie ,rozwijanie słuchu i poczucia rytmu

 

Środa 01.04.2020

Temat :Kolory wiosny

1.Zabawa dydaktyczna utrwalająca nazwy pierwszych wiosennych kwiatów: krokus, przebiśnieg, sasanka-rozwijanie percepcji wzrokowej.

2.Rebus słowno-obrazkowy ,rozwijanie analizy i syntezy słuchowej -dzielenie na sylaby nazw obrazków związanych z wiosną.

3.Rozwijanie zdolności manualnch -lepienie z plasteliny wiosennych kwiatów(4,5 latki) 3 latki wyklejanie sylwety wiosennego kwiata.

 

Czwartek 02.04.2020

Temat: Co słychać wiosną w gnieździe?

1.Ćwiczenia palców dłoni-,,Gniazdo”-rozwijanie sprawności motoryki małej i precyzyjności.

2.,,Wywiad z bocianem”-oglądanie filmu dla dzieci dotyczącego bocianów-rozmowa na temat filmu-rozwijanie zdolności uważnego słuchania i skipienia uwagi.

3.Opisywanie wyglądu bociana- rozwijanie mowy i poszerzanie zasobu słownictwa.

4.Praca plastyczna- bocian z płatków kosmetycznych -rozwijanie wyobraźni i sprawności manualnych

 

Piątek 03.04.2020

Temat: Wiosenny ogródek

1.Słuchanie wiersza K.Datkun-Czesiak,,Wiosna”-wzbudzanie zainteresowania wiosenna przyrodą.

2.Zabawa matematyczna na podstawie wiersza-rozwijanie zdolności matematycznych, doskonalenie liczenia.

3.Zabawa twórcza :czerwony jak…. -utrwalenie nazw kolorów.

4.Rozmowa na temat zdrowego odżywiania się wiosną na wzmocnienie organizmu, zwrócenie uwagi na częste mycie rąk-wykonanie wiosennych kanapek z rodzicamig

 

 

4 latki Pani Magda

30.03.2020- poniedziałek

Temat: Oznaki wiosny

 • wdrażanie do uważnego słuchanie opowiadania

 • rozwijanie sprawności manualnej

Słuchanie opowiadania Olek i Ada „Oznaki wiosny”. Kolorowanie obrazka o tematyce wiosennej.

 

31.03.2020 - wtorek

Temat: Jaka jest wiosna?

 • zachęcanie do uważnego słuchania wiersza

 • zachęcanie do rozwiązywania zagadek o wiośnie

słuchanie wiersza A.A. Milne „Dni wiosenne”. Rozwiązywanie zagadek o wiośnie.

 

1.04.2020 - środa

Temat: Wiosenna pobudka

 • rozwijanie koordynacji wzrokowej

 • Utrwalenie pór roku

 • rozbudzanie wrażliwości na piękno przyrody

Oglądanie filmiku o wiośnie. Łączenie kropek.

 

02.04.2020 – czwartek

Temat: Jakie znamy kwiaty?

 • Utrwalenie wiadomości o wiosennych kwiatach

 • rozwijanie zdolności manualnych

Oglądanie zdjęć wiosennych kwiatów. Nazywanie ich. Wykonanie tulipana dowolną techniką (malowanie farbami, wydzieranka, kolorowanie, wyklejanie plasteliną)

 

3.04.2020 - piątek

Temat: Wiosenne śpiewanie

 • utrwalenie pojęć na, pod, za, obok

 • rozwijanie mowy

 • rozwijanie słuchu muzycznego

Rysowanie przedmiotów wg poleceń dorosłego. Ćwiczenia artykulacyjne. Nauka piosenki „Była sobie żabka mała”

 

 

5 latki Pani Ewa

 

30.03.2020 r. - poniedziałek

 

1. „Co to jest?, Pokaż i nazwij”- zabawa według Gruszczyk – Kolczyńskiej

- utrwalenie nazw części ciała

Zabawa „Pokaż co czujesz?”- zabawy z lusterkiem

- ćwiczenia rozwijające zdolność do obdarzania uwagą drugiego człowieka

Zabawa „Pojedynki na miny”

 • wzmocnienie wspólnej relacji rodzic – dziecko

 

2. Rysunek pod dyktando

- doskonalenie wspólnego dialogu rodzic – dziecko

- rozwijanie swobodnego wypowiadania się na swój temat

 

 

31.03.2020 r. - wtorek

1. „Wokół marcowej pogody”

- rozwijanie słuchu fonematycznego

- układanie rymów do podanych słów

 

2.Osłuchanie z piosenką „Maszeruje wiosna”

- uważne słuchanie piosenki

- doskonalenie sprawności manualnej i wyobraźni dziecka

 

01.04.2020- środa

 1. Oznaki wiosny” - Słuchanie opowiadania S. Karaszewskiego .

- wzbogacanie wiadomości na temat pierwszych oznak wiosny

- wymienia pierwsze zwiastuny wiosny, o których jest mowa w opowiadaniu

 

 1. Wydzieranie z kolorowego papieru krokusa

- doskonalenie sprawności manualnej

 

 

02.04.2020 r. - czwartek

 1. Zabawa – nauka z rytmiczną wyliczanką według E. Gruszczyk – Kolczyńskiej

- pamięciowe opanowanie wyliczanek

 

 1. Liczenie – dodawanie na palcach w zakresie 1 – 10

- rozwijanie umiejętności posługiwania się liczebnikami porządkowymi i głównymi

 

3.04.2020 r. - piątek

 1. Idzie do nas wiosna” - słuchanie piosenki .

- uważne słuchanie piosenki

- rozwijanie poczucia rytmu.

 

 1. Wierzbowe bazie” – wyklejanie rysunku – sylwety bazi

- rozwijanie sprawności manualnej.

 

5 – 6 latki Pani Agata

 

30.03.20 - poniedziałek

Temat „ Witaminki dla chłopczyka i dziewczynki”

1. Słuchanie wiersza S. Karaszewskiego „Witaminowe abecadło”. Poznawanie znaczenia witamin dla zdrowia człowieka, rozpoznawanie i nazywanie różnych produktów żywnościowych bogatych w witaminy.

Zabawa ruchowa „Taniec witaminek”

2. 5-latki Wesoła cebula – zajęcie plastyczne. Rozwijanie sprawności manualnej.

6-latki odkrywanie litery c: małej i wielkiej, drukowanej i pisanej . Rozwijanie umiejętności dokonywania analizy i syntezy słów o prostej budowie fonetycznej, rozpoznawanie i nazywanie małych i wielkich liter.

 

31.03.20 - wtorek

Temat „ Wiosenne przebudzenie”

1. Szukamy oznak wiosny – oglądanie filmu pt: „Oznaki wiosny”. Zachęcenie do obserwowania zmian zachodzących w przyrodzie wiosną, wiązanie ich z aktualną porą roku wzbogacanie wiedzy na temat pierwszych kwiatów wiosennych. Zabawa orientacyjno- porządkowa „Obudź się nadeszła wiosna”

2. „Wiosenne kwiaty” – zajęcia artystyczno- technicze. Rozwijanie obustronnej koordynacji ruchowej i sprawności manualnej.

 

1.04.2020 - środa

Temat „Wiosenne spacery pani Wiosny

1. Osłuchanie z piosenką „ Nareszcie wiosna” oraz zabawy ruchowe na tle poznanej piosenki – rozwijanie poczucia rytmu.

2. 5-latki Tulipany w wazonie - praca plastyczna. Wycinanie oraz malowanie farbami plakatowymi. Rozwijanie sprawności manualnej.

6-latki odkrywanie litery ł: małej i wielkiej, drukowanej i pisanej . Rozwijanie umiejętności dokonywania analizy i syntezy słów o prostej budowie fonetycznej, rozpoznawanie i nazywanie małych i wielkich liter.

 

2.04.2020 - czwartek

Temat: „Wiosna budzi zwierzęta”

1.Wiosenna pobudka – określanie zmian zachodzący w życiu zwierząt i wiązanie ich z aktualną porą roku, rozwijanie spostrzegawczości wzrokowej.

2. Gimnastyka na wesoło. Rozwijanie ogólnej sprawności ruchowej.

 

3.04.20 - piątek

Temat „Wiosenne symetrie”

1. W poszukiwaniu wiosennych symetrii- zajęcia matematyczne. Przybliżenie efektu odbicia i symetrii, dostrzeganie regularności w kształtach różnych przedmiotów i na zdjęciach zwierząt, rozwijanie umiejętności organizowania pola spostrzeżeniowego.

Zabawa ruchowa „ Wiosenny taniec”

2. Założenie domowego ogródka – prace hodowlane.

 

6 latki Pani Jola

 

30.03.2020r - poniedziałek

1.Odkrywanie litery ł małej i dużej .Układanie schematów słów:łopata ,Łatka.Cel:rozwijanie umiejętności dokonywania analizy i syntezy słów o prostej budowie fonetycznej rozpoznawanie i nazywanie małych i wielkich liter.

2.Wiosenne kwiaty-obrazek.Cel:rozwijanie sprawności manualnej i koordynacji wzrokowo-ruchowej.

 

31.03. 2020 - wtorek

1Wiosna.Cel:rozpoznawanie i nazywanie oznak wiosny .Utrwalenie poznanych liter.Budowanie zdań poprawnych pod względem gramatycznym. 

2.Ćwiczenia gimnastyczne :Cel:zachęcenie do dbałości o prawidłową budowę ciała .

 

1.04.2020 - środa

1.Wiosenne spacery pani Wiosny -inscenizacja wiersza A.Widzowskiej "Wiosenna pobudka " Cel:określanie zmian zachodzących w życiu zwierząt i wiązanie ich z aktualną porą roku , przezwyciężanie lęku i nieśmiałości przed wystąpieniami publicznymi ,rozwijanie spostrzegawczości wzrokowej .

2.Wykonanie obrazka nt.Wiosna.Cel:dostrzeganie własnych możliwości i uzdolnień,odczuwanie satysfakcji z własnej pracy .

 

2.04. 2020 - czwartek

1.W poszukiwaniu wiosennych symetrii-zajęcia matematyczne .Cel:przybliżenie efektu odbicia i symetrii,dostrzeganie regularności w kształtach różnych przedmiotów i na zdjęciach zwierząt

umiejętności organizowania pola spostrzeżeniowego.

2.Zapoznanie z motylkiem cytrynkiem.Cel:zapoznanie ze stadiami rozwoju motyla ,rysowanie szlaczków literopodobnych 

 

3.04.2020 - piątek

1.Oglądanie filmu nt"Zwiastuny wiosny " Cel ;utrwalenie wiadomości nt.wiosny .

2.Nie czyń drugiemu ,co tobie nie miłe.Cel;rozróżnienie różnych emocji ,prawidłowa ocena zachowań w związku z ograniczeniem "swobody dziecka "w obecnej sytuacji .