PERSONEL PRZEDSZKOLA

.

Dyrektor Przedszkola

Katarzyna Taszarek

 

 

 

Pracownicy pedagogiczni

Baron Marzena - psycholog

Bugla Patrycja - nauczyciel

Donga Dorota - nauczyciel/logopeda

Janiszewska Magdalena - nauczyciel

Korbel Katarzyna - pedagog specjalny

Kuźmin Magdalena - nauczyciel - j.angielski

Lis Jolantam-nauczyciel

Milion Teresa - nauczyciel - religia

Pielczyk Anna - nauczyciel

Pługowska Justynam- nauczyciel

Ryszka Agata -nauczyciel

Tkocz Ewa - nauczyciel

 

 

Personel administracyjno – techniczny

Bizoń Izabela

Lach Karina

Khodonovych Khrystyna

Komor Małgorzata

Korzeniewska Sylwia

Matusewicz Elżbieta

Michałek Małgorzata

Mielańczyk Janina

Miera Adam

Piskorz Aleksandra

Sornek Katarzyna

Szwan Mariola

Żywakowska Sabina

 

O NAS

 

Historia przedszkola

 Historia naszego przedszkola liczy ponad 40 lat. Swoją działalność rozpoczęło          1 września 1975 r. i wtedy nosiło nazwę Państwowego Przedszkola Nr 15 w Wodzisławiu Śl. W 1995 r. po odłączeniu się Pszowa od Wodzisławia Śl. placówka uzyskała nazwę Publicznego Przedszkola Nr 2. Pierwszym dyrektorem przedszkola została Pani Kunegunda Balicka , później funkcje dyrektora pełniły Panie Ludmiła Miłek, Wiesława Maciorowska, Józefa Walczyńska. Od 1997 r. dyrektorem przedszkola została Pani mgr Teresa Wajner i pełniła tą funkcję ponad 21 lat.Za kadencji T. Wajner przedszkole zmianiło swój „wygląd”, przeprowadzono wiele remontów i modernizacji m.in. wymieniono wszystkie okna, wyremontowane zostały łazienki, kuchnia, zaplecze, wykonano naprawę i cyklinowanie parkietu. Stopniowo zostały wymienione meble w salach, w szatni i w kuchni. Dużym przedsięwzięciem była przeprowadzona w 2010r. termomodernizacja przedszkola. Ocieplono wtedy ściany i dach, wymieniono instalację c.o oraz ciepłej i zimnej wody, założono solary do dogrzewania wody. Zrobiono nową elewację, której najbardziej charakterystycznym elementem jest buzia dziecka wymalowana od frontu. W remoncie w dużym stopniu pomogły nam fundusze uzyskane z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Katowicach oraz pieniądze z budżetu miasta. Powstał również dzięki funduszom uzyskanym z Fundacji ekologicznej „Silesia” w Katowicach piękny ogród obsadzony krzewami i drzewami, skalniak na skarpie. Przedszkole posiada bogate zaplecze dydaktyczne, które jest stale wzbogacane. Jest 5 dużych sal zabaw świetnie wyposażonych w meble i liczne pomoce dydaktyczne. Kadra pedagogiczna w przedszkolu to zespół wykwalifikowanych nauczycielek, który od wielu lat służy wiedzą i doświadczeniem w wychowaniu i nauczaniu przedszkolaków. W przedszkolu prowadzone są zajęcia dodatkowe: nauka języka angielskiego, zajęcia rytmiczne, logopedyczne, gimnastyka korekcyjno-kompensacyjna. Organizowane są zajęcia na lodowisku oraz na boisku-orlik. Podstawą sukcesu naszej pracy jest dobrze układająca się współpraca z rodzicami i środowiskiem lokalnym. Od kilkunastu lat aktywnie współpracujemy z Ochotniczą Strażą Pożarną w Pszowie, Miejskim Ośrodkiem Kultury, Urzędem Miasta, KWK „Anna”, Kołem łowieckim „Lis”, z placówkami oświatowymi- przedszkolami, Szkołą Podstawową Nr 1, Zespołem Szkół Ponadgimnazjalnych. Przybliżając przedszkolakom tradycje i kulturę regionu śląskiego od ponad 20 lat współpracujemy z Towarzystwem Przyjaciół Pszowa oraz zespołem regionalnym „Pszowiki”. Realizujemy programy autorskie „Pszów- moja mała ojczyzna”, „Tu jest moje miejsce, tu jest mój dom- Pszów moje miasto”. Corocznie organizujemy szereg imprez i uroczystości z okazji różnych świąt tj. Pasowanie na Przedszkolaka, spotkania z Mikołajem, przedstawienia jasełkowe, spotkania opłatkowe, Andrzejki, Dzień Babci i Dziadka, Dzień Matki i Ojca, festyny charytatywne. Dzieci uczestniczą w spotkaniach z ciekawymi ludźmi, z przedstawicielami różnych zawodów- z górnikiem, pielęgniarką, pszczelarzem, bibliotekarzem, astronomem, policjantem. Zapewniamy dzieciom stały kontakt ze sztuką organizując wyjazdy do teatru lalek „Banialika” w Bielsku- Białej, Domu Chleba w Radzionkowie, wyjścia do kina, oglądanie przedstawień teatralnych w przedszkolu. W 2006 r. z inicjatywy p. dyrektor Wajner zorganizowaliśmy Przegląd Twórczości Dziecięcej dla pszowskich przedszkoli. Jest to impreza cykliczna i odbywa się raz w roku. W 2016 r. we współpracy z MOK realizowaliśmy projekt „Kraina Twórczego Przedszkolaka”. Organizujemy akcje charytatywne na rzecz dzieci objętych opieką MOPS-u oraz dzieci niepełnosprawnych z sekcji „Radość życia” akcje „Góra grosza”, zbieranie nakrętek na zakup wózka inwalidzkiego. Bierzemy udział w ogólnopolskich programach profilaktycznych „Czyste powietrze wokół nas”, „Mamo, tato wolę wodę”, „Kubusiowi przyjaciele przyrody”, ogólnopolskim programie edukacji zdrowotnej „Akademia Aquafresh”, konkursach Nasze przedszkole jako jedno z niewielu w regionie otrzymało 2006 r. certyfikat „Śląskiej Szkoły z Jakością” przyznane przez Kuratorium Oświaty w Katowicach. Realizowaliśmy również projekty „Aktywny przedszkolak” dofinansowany z Funduszy Europejskich/MEN 2013/14/, zaś w roku 2016/17 projekt unijny pozwalający uruchomienie szóstego oddziału grupy popołudniowej. Dbamy o promocję przedszkola w środowisku, prowadzimy stronę internetową, kronikę, organizujemy Dni otwarte, współpracujemy z Nowinami wodzisławskimi.Nasze przedszkole to placówka z tradycjami, nastawiona na rozwój dziecka, umożliwiająca rozwój talentów i umiejętności, dobrze przygotowująca do dalszej edukacji w szkole i osiągania sukcesów. Całokształt działań wszystkich pracowników, a szczególnie nauczycieli, dąży do podniesienia jakości pracy przedszkola oraz zadowolenia dzieci, rodziców i środowiska lokalnego.

1 września 2019 r. nowym dyrektorem przedszkola została                                   Pani mgr Katarzyna Taszarek