X tydzień

TYGODNIOWY ZAKRES TREŚCI DO REALIZACJI (szczegóły realizacji

nauczyciele zamieszczają w swoich grupach na facebooku)

25-29.05.2020

 

3 latki – Pani Justyna i Ewelina

25.05.2020 poniedziałek

Temat: Segregować każdy może! 
 • Rozwijanie zainteresowań ekologicznych dzieci.

 • Wzbogacenie wiadomości dzieci na temat segregacji śmieci.

 • Zachęcenie dzieci do segregowania śmieci.

 

26.05.2020 wtorek

Temat: Woda - źródło życia.

 • Rozwijanie zainteresowań przyrodniczych dzieci.

 • Wzbogacenie wiadomości dzieci na temat właściwości wody

 

27.05.2020 – środa

Temat: Ach ten dym - zanieczyszczenie powietrza.

 • Rozwijanie zainteresowań przyrodniczych dzieci.

 • Wzbogacenie wiadomości dzieci na temat zanieczyszczeń powietrza.

 • Wzbogacenie wiadomości dzieci na temat właściwości powietrza.

 • Rozwijanie spostrzegawczości dzieci.

 

28.05.2020- czwartek

Temat: Nie wyrzucaj, wykorzystaj - tworzenie ekologicznych przedmiotów.

 • Rozwijanie zainteresowań ekologicznych dzieci.

 • Zachęcenie dzieci do wykorzystywania odpadów wtórnie.

 • Rozwijanie kreatywności dzieci.

 • Zwiększenie świadomości dzieci na temat dbania o środowisko.

 

29.05.2020 – piątek

Temat: gimnastyczny piątek

 • Rozwijanie sprawności fizycznej dzieci.

 

 

 

3-4-5- latki Pani Ania

 

TEMAT TYGODNIA: Baśnie, bajki, bajeczki

Poniedziałek 25.05.2020

Temat: Smok Cmok

1. Wysłuchanie opowiadania A. Widzowskiej Białe gołębie. Rozmowa kierowana na podstawie opowiadania i ilustracji w książce.

Cel: rozwijanie umiejętności wypowiadania się na określony temat.

2. Wskazywanie pantofelka bez pary. Odgadywanie tytułu baśni. Odnajdywanie właściwego cienia smoka. Rysowanie wzoru po śladzie

Cel: rozwijanie koncentracji uwagi,

 

Wtorek 26.05.2020

Temat: Dzień Matki

1. Wspólne świętowania Dnia Matki-składanie życzeń naszym kochanym mamusiom ,wręczenia prezentu, wspólne spędzenie czasu.

Cel: rozwijanie więzi rodzinnych, tworzenie klimatu bliskości.

 

Środa 27.05.2020

Temat: Baśnie

1. Osłuchanie się z tekstem i melodią piosenki Baśnie. Rozmowa na podstawie tekstu piosenki.

Cel: rozwijanie słuchu muzycznego

2. Rysowanie drogi dziewczynki w labiryncie

Cel: rozwijanie motoryki małej

 

Czwartek 28.05.2020

Temat: Jaś i Małgosia

1. Zabawa matematyczna – liczenie pierników. Zabawa dydaktyczna Układanie rytmów z kolorowych pierników.

Cel: kształtowanie umiejętności liczenia na konkretach

2. Zabawa ruchowa : Celowanie do pierników – Baśniowe kręgle.

Cel: rozwijanie sprawności fizycznej

Piątek 29.05.2020

Temat: Czerwony Kapturek

1. Wysłuchanie opowiadania na podstawie baśni Czerwony Kapturek. Ćwiczenie pamięci – Koszyczek dla chorej babci.

Cel : rozwijanie zdolności uważnego słuchania i zapamiętywania.

2. Wykonanie pracy plastycznej Czerwony Kapturek.

Cel: rozwijanie sprawności manualnej.

 

4 – LATKI Pani Magda

 

PONIEDZIAŁEK 25.05 MOI RODZICE

 • rozwijanie umiejętności uważnego słuchania

 • uświadomienie ważnej roli rozdziców w życiu dziecka

 • rozwijanie zdolności manualnych

Słuchanie opowiadania E. Stadtmuller „Rodzicielska niespodzianka”. Oglądanie portretu rodziny. Określanie kto jest najstarszy, a kto najmłodszy. Rysowanie portretów swoich rodziców.

 

WTOREK 26.05 DZIEŃ MAMY

 • uświadomienie waznej roli mamy w życiu dziecka

 • wdrażanie do słuchania tekstu piosenki ze zrozumieniem.

Życzenia dla mamy. Wykonanie laurki. Słuchanie piosenki „Kocham Cię Mamo”

 

ŚRODA 27.05 CZYM ZAJMUJĄ SIĘ MOI RODZICE?

 • rozwijanie mowy i logicznego myślenia

 • wdrażanie do wypowiadania się na okreslony temat

 • rozwijanie umiejętności matematycznych

Słuchanie opowiadania I. Salach „Tata jest...”. Dzieci przypominają sobie, jaki zawód wykonują ich rodzice. Zabawa ruchowa „Tato, mamo ile kroków o domu...?”

 

CZWARTEK 28.05 W CZYM POMAGAM RODZICOM?

 • wdrazanie do pomagania rodzicom w prostych obowiązkach domowych

 • rozwijanie mowy i myślenia

 • rozwijanie zdolności manualnych

Odpowiedzi na ptanie :Jak pomagam rodzicom? . Rysowanie wesołego obrazka dla rodziców.

 

PIĄTEK 29.05 ZABAWY Z MAMĄ I TATĄ

 • zachęcanie do spędzanie wolnego czasu z rodzicami

 • rozwijanie zdolności manualnych

Masażyk relaksacyjny z mamą albo tatą. Ćwiczenia gimnastyczne z rodzicami.

 

5- LATKI Pani Ewa

 

25.05.2020 - poniedziałek

 

1.Zapoznanie z nazwami pór roku na podstawie wiersza W. Zawistowskiego

Jak pory roku grają w berka”

- kształtowanie umiejętności uważnego słuchania utworu literackiego

- kształcenie umiejętności rozróżniania zdań prawdziwych i fałszywych

 

2. Zabawa „O której zabawce mówię?”

- rozwijanie spostrzegawczości i logicznego myślenia

 

 

26.05.2020- wtorek

 

DZIEŃ MAMY – spędzanie pięknego dnia z Mamą.

 

 

27.05.2020 - środa

 • Opowiadanie bajki - wymyślonej przez rodzica

- kształtowanie i umacnianie więzi rodzinnej

- rozwijanie logicznego myślenia

 

 • Kolorowe patyczki – przeliczanie 1 – 5

- kształtowanie umiejętności liczenia oraz usprawnianie percepcji słuchowej

 

 

28.05.2020 - czwartek

 

 1. Zabawa sylabowa

- doskonalenie umiejętności rozpoznawania wyrazów dwusylabowych po usłyszeniu drugiej sylaby

 

 1. Praca plastyczna według własnego pomysłu i własnej koncepcji.

- kształcenie i rozwijanie wyobraźni i twórczości plastycznej

 

 

29.05.2020 – piątek

 

 1. Zabawa rymowanką „Jest wesoło.”

- wzmacnianie więzi relacji rodzic – dziecko

 

 1. Słuchanie bajki „Pszczółka Maja – Nauka latania”

- uważne słuchanie utworu literackiego,

 • rozwijanie sprawności manualnej dłoni.

 

 

5-6 latki Pani Agata

Tematyka tygodnia: Niby tacy sami, a jednak inni.

 

25.05.20

Temat: Dzieci z różnych stron świata.

Różni nas wygląd, a łączy zabawa – rozmowa inspirowana wierszem A. Widzowskiej „Małe cuda”. Poznawanie dzieci różnych ras oraz warunków, w jakich żyją, .utrwalanie wiadomości na temat praw dziecka, wzbogacanie wiedzy na temat innych kultur.

Zabawa ruchowa „Kto dalej?”.

Wykonanie pracy na temat: Dziecięce marzenia. Zapoznanie dzieci z nową techniką plastyczną – kropkowanie. Wzbogacanie doświadczeń plastycznych.

 

26.05.20.

Temat: Poznajemy inne kultury.

W kręgu kultury arabskiej – słuchanie opowiadania M. Strękowskiej-Zaremby Karim.

Poznawanie innych kultur, kształtowanie tolerancji wobec ludzi różnych ras i narodowości,

szanowanie odmienności innych dzieci,

Zabawa z elementem rzutu – „Podaj piłkę”.

Uroczystość domowa z okazji „Dnia Matki”

 

27.05.20.

Temat: W krainie osób niepełnosprawnych.

Osoby niepełnosprawne są wśród nas – układanie historyjki obrazkowej. Rozwijanie myślenia przyczynowo-skutkowego, ocenianie własnego zachowania względem innych i innych względem siebie, kształtowanie pozytywnej postawy wobec osób niepełnosprawnych..

Zabawa ruchowa z elementem równowagi „Niewidomy na drodze”.

Zajęcia umuzykalniające. Nauka piosenki „Inni, a tacy sami”. Rozwijanie umiejętność muzykowania pod kierunkiem dyrygenta.

 

28.05.20

Temat: Przyjaciel dobry na wszystko

Jak rozpoznać dobrego przyjaciela? – zabawy inspirowane wierszem B. Szelągowskiej „Mój przyjaciel”. Kształtowanie prawidłowych postaw społecznych, rozwijanie kontaktu społecznego, jakim jest przyjaźń, rozwijanie wyobraźni twórczej,

Ćwiczenia gimnastyczne. Rozwijanie sprawności ruchowej.

 

29.05.20

Temat: Wspólne zabawy

Zabawy z przyjaciółmi – zajęcia matematyczne. Mierzenie odległości za pomocą wspólnej miary, utrwalanie stron: prawej, lewej.

Zabawa ruchowa z elementem toczenia „Wesoła piłka”.

Wesołe zabawy w kręgu przyjaciół. Rozwijanie sprawności manualnej, wyobraźni i pomysłowości.

 

 

6 – latki Pani Jola

 

25.05 poniedziałek

1.Różni nas wygląd,a łączy zabawa.

cel:poznawanie dzieci różnych ras oraz warunków,w jakich żyją,utrwalenie wiadomości n.t. praw dziecka,wzbogacenie wiedzy n.t. innych kultur.

 

2.Dziecięce marzenia-zajęcia plastyczne-wzbogacenie doświadczeń plastycznych.

 

26.05 wtorek

1.W kręgu kultury arabskiej.

cel:poznawanie innych kultur,kształtowanie tolerancji wobec ludzi różnych ras i narodowości ,szanowanie odmienności innych dzieci.

2.Ćwiczenia gimnastyczne

 

27.05.środa

1.Osoby niepełnosprawne są wśród nas.

Cel. rozwijanie myślenia przyczynowo-skutkowego.

2.Wesołe zabawy w kręgu przyjaciół.

Cel:rozwijanie sprawności manualnej,wyobraźni pomysłowości.

 

28.05.czwartek

1.Jak rozpoznać dobrego przyjaciela?

Cel:kształtowanie prawidłowych postaw społecznych ,rozumienie charakteru kontaktu społecznego,jakim jest przyjaźń,rozwijanie wyobraźni twórczej.

2.Ćwiczenia gimnastyczne:rozwijanie sprawności ruchowej

 

29.05.piątek

1.Zabawy z przyjaciółmi -zajęcia matematyczne.

Cel: mierzenie odległości za pomocą wspólnej miary,utrwalenie stron:prawej,lewej.

2.Utrwalenie wiadomości:Niby tacy sami ,a jednak inni.

 

 

za

IX tydzień

 

TYGODNIOWY ZAKRES TREŚCI DO ZREALIZOWANIA

 

(poniższy zakres treści do zrealizowania jest ogólny, szczegóły dotyczące realizacji każdy z nauczycieli proponuje dla swojej grupy na facebooku)

 

18.05.2020 – 22.05.2020

 

 

 

Grupa 3 latków – Pani Justyna

 

Poniedziałek – 18. 05. 2020 r. 

Temat : ,,Moi Rodzice'' 

Cele : 

-        dostrzeganie roli mamy i taty w życiu dziecka

-        ,,Kredki siostrzyczki '' - rozwijanie kreatywności ruchowej, motoryki małej, utrwalenie znajomości kolorów 

-        rozwijanie pomysłowości, ekspresji twórczej, umiejętności wykorzystania różnych materiałów 

Wtorek – 19.05 2020 r. 

Temat : ,,Lubię robić niespodzianki '' 

Cele : 

-        doskonalenie umiejętności zapamiętywania i odtwarzania treści piosenki

-        kształtowanie umiejętności wokalnych 

-        kształtowanie prawidłowej postawy oraz umiejętności rzutu do celu

-        dalsze doskonalenie umiejętności prawidłowego przeliczania w zakresie 0 -5, logicznego myślenia formułowania wniosków 

-        rozwijanie ekspresji poprzez umiejętność nadawania nowego znaczenia przedmiotom.

 

Środa – 20.05. 2020 r.

Temat : ,,Moja Rodzina''

Cele :

-        wdrażanie do uważnego słuchania, odpowiadania na pytania związane z treścią wysłuchanego utworu

-        rozwijanie umiejętności naśladowania pewnych czynności ruchem, gestem

-        doskonalenie zdolności manualnych, pomysłowości , samodzielnego doboru materiału 

Czwartek -21. 05. 2020 r. 

Temat : ,,Pomagam mamie i tacie'' 

Cele : 

-        rozwijanie logicznego myślenia, formułowania odpowiedzi zgodnej z treścią zagadek 

-        doskonalenie pamięci, percepcji wzrokowej, umiejętności liczenia 

-        rozwijanie motoryki małej, umiejętności słuchania, rysowania zgodnie z poleceniem 

Piątek – 22.05.2020 r. 

Temat : Gimnastyczne piątki. 

Cele : 

-        doskonalenie samodzielności

-        rozwijanie sprawności fizycznej

-        rozwijanie narządów artykulacyjnych 

-        dalsze  rozwijanie umiejętności prawidłowego reagowania na sygnał umowny

 

3-4-5 latki Pani Ania

TEMAT  TYGODNIA:  Święto rodziców

Poniedziałek 18.05.2020

Temat: Portret mojej rodziny

1. Słuchanie opowiadania E. Stadmüller ,,Dzień rodziców”. Rozmowa kierowana na podstawie opowiadania i ilustracji w książce.

            Cel: rozwijanie umiejętności wypowiadania się na określony temat.

2. Wycinanie ramki wzdłuż linii przerywanej. Wyjęcie prostokąta. Sklejenie ramki. Wkładanie fotografii lub rysunku swojej rodziny.

Cel: wzmocnienie więzi uczuciowej między dziećmi i rodzicami

Wtorek 19.05.2020

Temat: Mama i tata

1.Osłuchanie ze słowami i melodią piosenki Mama i tato. Rozmowa na podstawie wysłuchanego utworu.

 Cel: uwrażliwianie na różne gatunki muzyczne.

2.Zabawa dydaktyczna Rodziny roślin. Praca z obrazkami Rodziny zwierząt. Historyjka obrazkowa Ptaki w gnieździe.

 Cel: poznawanie rodzin roślin i zwierząt

Środa 20.05.2020

Temat: Album rodzinn 

1.Zabawa dydaktyczna Wielka przedszkolna rodzina. Czytanie globalne wyrazów Mama, Tata. Rysowanie członków własnej rodziny.

Czytanie wyrazów z osobą dorosłą.. Nazywanie członków rodziny Olka. Wyliczanie członków własnej rodziny.

Cel: utrwalanie umiejętności liczenia, przygotowanie do czytania

2.Zestaw ćwiczeń ruchowych nr 31.

Cel: rozwijanie sprawności fizycznej.

Czwartek 21.05.2020

Temat: Kwiaty dla mamy i taty

1.Udekorowanie wazonu kredkami i przyklejenie go na kartonie. Zagięcie kół według instrukcji i układanie z nich kwiatów.

Przyklejenie ułożonych kwiatów i dorysowywanie im łodyg. 

Cel: rozwijanie wyobraźni plastycznej.

2.Ćwiczenia logopedyczne usprawniające narządy mowy – język, wargi, żuchwę. Prezentacja prawidłowej artykulacja głoski t.

Ćwiczenia ortofoniczne na podstawie wiersza B. Szelągowskiej Moja rodzina.

 Cel: poznawanie prawidłowej artykulacji głoski 

Piątek 22.05.2020

Temat: To wszystko dla was, rodzice...

1.Słuchanie wiersza B. Szelągowskiej Jesteśmy razem! Rozmowa na podstawie wiersza. 

Cel: tworzenie klimatu bliskości i bezpieczeństwa.

2.Oglądanie obrazków i mówienie, co robią osoby na nich przedstawione.

Naklejanie pod obrazkami przedmiotów potrzebnych do wykonania danej czynności. Rysowanie po śladzie (falbanki).

Nazywanie przedmiotów i opisywanie ich przeznaczenia.

Cel :rozwijanie mowy, rozwijanie spostrzegawczości

 

4 latki Pani Magda

Poniedziałek 18.05  

TEMAT: MOJE KSIĄŻKI

        poszerzanie wiadomości na temat książek

        rozwijanie umiejętności matematycznych

        rozwijanie kreatywności

2.Słuchanie opowiadania „Książka”. Odpowiedzi na pytania dotyczące treści opowiadania.

Łączenie w pary takich samych książek. Projektowanie zakładki do książki

 

Wtorek 19.05  

TEMAT: W BIBLIOTECE

        rozbudzanie w dzieciach zainteresowania książką

Słuchanie wiersza M. Przewoźnik „Kłopoty w bibliotece”. Odpowiedzi na pytania dotyczące treści opowiadania.

Oglądanie bajki edukacyjnej „W bibliotece”.

 

Środa 20.05

TEMAT:  JAK POWSTAJE KSIĄZKA

        rozwijanie umiejętności logicznego myślenia

Zapoznanie z etapami powstania książki. Oglądanie filmu edukacyjnego „Jak powstaje książka”.

Projektowanie okładki na książkę.

 

Czwartek 21.05 

TEMAT: SZANUJEMY KSIĄŻKI

        wdrażanie dzieci do szanowania książek

        wdrażanie do uważnego słuchania.

Słuchanie wiersza J. Huszczy „Skarga książki”. Słuchanie bajki pt. „Pinokio”.

Łączenie postaci z bajek do ich charakterystycznych przedmiotów.

 

Piątek 22.05 

TEMAT: ĆWICZENIA Z KIĄŻKĄ

        rozwijanie sprawności fizycznej

        wdrażanie do uważnego słuchania bajki

Słuchanie bajki czytanej przez lektora „Czerwony Kapturek”

Wykonywanie ćwiczeń gimnastycznych  przy użyciu książki.

 

5 – latki Pani Ewa

18.05.2020 - poniedziałek

Zabawa „Wyrażanie  życzeń”

- doskonalenie słuchu fonematycznego

2. Słuchanie bajki „Pszczółka Maja”, pt: „Narodziny”

- uważne słuchanie bajki oraz rozwijanie inwencji twórczej

 

19.05.2020           - wtorek

1. Nauka rymowanki M. Strzałkowskiej

- ćwiczenie koncentracji uwagi

2. Zajęcia plastyczne – rysowanie kredkami – obrysowywanie swojej dłoni.

- kształcenie pamięci, logicznego myślenia i sprawności manualnej

 

20.05.2020           - środa

1. Ćwiczenia pantomimiczne – „Co to jest?”

- rozwijanie mowy 

- ćwiczenia koncentracji uwagi

2.    Słuchanie wyliczanki A. Frączek „Bęc! Hops! Ziuuu!”

- doskonalenie umiejętności formułowania wypowiedzi i twórczego myślenia

 

21.05.2020 -czwartek

1.Z wizytą na wsi – słuchanie opowiadania M. Strękowskiej – Zaremby : „Kaczęta, prosięta….konięta”

- uważne słuchanie opowiadania oraz utrwalania nazw i wyglądu zwierząt z wiejskiego podwórka.

2. Wykonanie dowolnego zwierzątka z opowiadania „Kaczęta, prosięta…konięta”

     Techniką dowolną.

  - rozwijanie sprawności manualnej i wyobraźni twórczej

 

22.05.2020           -piątek

1. Osłuchanie z piosenką Natalki Kukulskiej „Puszek Okruszek”

- doskonalenie bliskich relacji dziecko – rodzic

2.                  Praca plastyczna „Łaciata krówka”

- rozwijanie umiejętności tworzenia własnej sylwety krówki

 

5-6 latki Pani Agata

Temat tygodnia: Święto rodziców

18.05.20 - poniedziałek

Temat: Jaka jest moja mama, jaki jest mój tata

Jacy są moi rodzice? – wprowadzenie wiersza A. Widzowskiej „Dla Mamy i Taty” do na­uki na pamięć.

Uświadamianie ważnej roli rodziców w życiu dziecka. Wzbogacanie informacji na temat ich świąt.

Ćwiczenie pamięci poprzez odtwarzanie fragmentów wiersza.

Rozwijanie umiejętności opisywania osób za pomocą określeń przymiotnikowych.

Zabawa ruchowa „Od młodego do starego”.

Portrety moich rodziców – zajęcia plastyczne rysowanie.

Rozwijanie umiejętności manualnych oraz pamięci poprzez odtwarzanie wyglądu rodziców na ry­sunku.

 

19.05.20 - wtorek

Temat: Kwiaty dla mamy

Kwiaty dla mamy – zajęcia językowo-matematyczne. Zapoznanie z rolą matki w rodzinie.

Rozwijanie mowy. Rozwijanie spostrzegawczości słuchowej i sprawności rachunkowej.

Ćwiczenia gimnastyczne z mamą – Rozwijanie sprawności ruchowej.

 

20.05.20 - środa

Temat: Mój kochany tatuś

Mój kochany tatuś – rozmowa na temat wiersza B. Kosmowskiej „Dzień Taty”, połączo­na z wykonywaniem plakatu.

Wyjaśnienie roli ojca w rodzinie, kształtowanie uczucia przywiązania do swojego ojca.

Wzbogacanie słownictwa o określenia związane z wyglądem postaci. Zachęcanie do pomagania tacie w prostych pracach domowych. 

Zabawa ruchowa „Zdjęcie z mamą i tatą”. 

Zabawy z piosenką „M jak mama, t jak tata”. Wyrabianie poczucia rytmu i koncentracji uwagi. Rozwijanie umiejętności wokalnych.

 

21.05.20.- czwartek

Temat: Nasze ulubione zabawy i sporty

Co robimy w wolnym czasie? – rozmowa na temat wiersza J. Koczanowskiej „Mama i Tata”, połączona z rozwiązywaniem zagadek.

Zachęcanie do aktywnego spędzania czasu wolnego z rodzicami. Rozwijanie mowy.

Ćwiczenia gimnastyczne z tatą. Uświadamianie konieczności zachowywania bezpieczeństwa podczas wspólnych zabaw. Rozwijanie ogólnej sprawności ruchowej.

 

22.05.20 - piątek

Temat: Niespodzianki dla naszych rodziców

Z czego ucieszą się rodzice? – zagadki inspirowane opowiadaniem S. Karaszewskiego „Pychotka dla mamy”.

Wzmacnianie i zacieśnianie więzi emocjonalnej ze swoimi rodzicami. 

Obmyślanie niespodzianek dla najbliższych, zachęcanie do pomagania rodzicom w pracach domo­wych.

Zabawa ruchowa „Zrób tyle samo”

Niezwykły bukiet – zajęcia techniczne. Rozwijanie sprawności manualnych oraz wyobraźni przestrzennej.

Nabywanie odwagi w prezentowaniu innym swoich umiejętności.

 

6 – latki – Pani Jola

18.05.poniedziałek

Święto rodziców.

1.Jacy są moi rodzice? Cel: uświadamianie ważnej roli rodziców w życiu dziecka, wzbogacenie informacji n.t. ich świąt

,ćwiczenie pamięci poprzez odtwarzanie wiersza ,rozwijanie umiejętności opisywania osób za pomocą określeń przymiotnikowych.

2.Portrety moich rodziców-zajęcia plastyczne. Cel: rozwijanie umiejętności  manualnych oraz pamięci poprzez odtwarzanie wyglądu rodziców na rysunku.

 

19.05.wtorek

1.Kwiaty dla mamy-zajęcia językowo-matematyczne.

Cel: zapoznanie z rolą matki w rodzinie, rozwijanie mowy, rozwijanie spostrzegawczości słuchowej i sprawności rachunkowej.

2.Ćwiczenia gimnastyczne .Cel: rozwijanie sprawności ruchowej.

 

20.05.środa

1.Mój kochany tatuś

.Cel: wyjaśnienie roli ojca w rodzinie, kształtowanie uczucia przywiązania do swojego ojca,

wzbogacenie słownictwa o określenia związane  z wyglądem postaci,

zachęcanie do pomagania tacie w prostych pracach domowych, rozwijanie mowy oraz spostrzegawczości wzrokowej.

2.Wykonanie upominku dla rodziców .Cel rozwijanie kreatywności.

 

21.05.czwartek

1.Co robimy w wolnym czasie?

Cel: zachęcanie do aktywnego spędzania czasu wolnego z rodzicami, rozwijanie mowy,

uświadamianie konieczności zachowywania bezpieczeństwa podczas wspólnych zabaw.

2.Ćwiczenia gimnastyczne .Cel: rozwijanie ogólnej sprawności ruchowej.

 

22.05.piątek

1.Z czego ucieszą się rodzice ?

Cel: wzmacnianie i zacieśnianie więzi emocjonalnej ze swoimi rodzicami, obmyślanie niespodzianek dla najbliższych, zachęcanie do pomagania rodzicom w pracach domowych.

2.Niezwykły bukiet-zajęcia techniczne .Cel: rozwijanie sprawności manualnych oraz wyobraźni przestrzennej.

 

VIII tydzień

 

TYGODNIOWY ZAKRES TREŚCI DO ZREALIZOWANIA

(poniższy zakres treści do zrealizowania jest ogólny, szczegóły dotyczące realizacji każdy z nauczycieli proponuje dla swojej grupy na facebooku)

11.05.2020 – 15.05.2020

 

3 – LATKI

 

11.05.2020 r. poniedziałek

Temat: Biedronka i ślimak

 • Rozwijanie zainteresowań przyrodniczych.

 • Wzbogacenie wiadomości o ślimaku i biedronce.

 • Kształtowanie umiejętności przeliczania w zakresie do 5.

Wtorek 12.05.2020

Temat:Pożyteczne pszczoły

 • Rozwijanie zainteresowań przyrodniczych.

 • Wzbogacenie wiadomości o pszczołach.

  Środa 13.05.2020

  Temat:Konik polny – artysta z łąki.

 • Rozwijanie zainteresowań przyrodniczych.

 • Wzbogacenie wiadomości o koniku polnym.

 • Kształtowanie orientacji w przestrzeni, określanie położenia nad, pod, obok.

 

Czwartek 14.05.2020

Temat:Pająk i kret

- Rozwijanie zainteresowań przyrodniczych.

  • Wzbogacenie wiadomości o krecie i pająku.

 

Piątek 15.05.2020

Temat: Gimnastyczny piątek

  • Rozwijanie sprawności fizycznej dzieci.

 

 

4 – LATKI

 

 

11.05. poniedziałek Temat: Żaba

 • zapoznanie z wyglądem i cechami charakterystycznymi żaby

 • rozwijanie zdolności rytmicznych

 • rozwijnaie zdolności manualnych

 • Zapoznanie z cyklem rozrodczym żaby. Zwrócenie uwagi na wygląd żaby. Śpiewanie piosenki „Była sobie żabka mała”. Wykonywanie żabki z papierowych talerzyków

   

  12.05 wtorek Temat: Motyl

 • zapoznanie z wyglądem i cechami charakterystycznymi motyla

 • rozwijanie zdolności manualnych

 • rozbudzanie wyobraźni

 • Oglądanie filmu edukacyjnego „Od poczwarki do motyla”. Zwrócenie uwagi na cechy charakterystyczne motyla. Odbijanie połówki motyla na kartce.

   

  13.05 środa Temat:Pszczoła

 • zapoznanie z wyglądem i cechami charakterystycznymi pszczoły

 • zapozanie z wałściwościami miodu

 • rozwijanie zdolności manualnych

 • Oglądanie fragmentu bajki „Pszczółka Maja”. Zapoznanie ze zdrowotnymi właściwościami miodu. Wykonywanie pszczółki z rolki papieru toaletowego.

   

  14.05 czwartek Temat: Mrówka

 • Zapoznanie z wygladem i cechami charakterystycznymi mrówek

 • rozwiajnie umiejętności matematycznych.

 • Oglądanie filmu edukacyjnego o mrówkach. Wyjaśnianie powiedzenia „Pracowity jak mrówka”. Przeliczanie mrówek w każdym kopcu. Rysowanie tyle kropek, ile jest mrówek.

   

  15.05 piątek Temt:Ślimak

 • Zapoznanie z wyglądem i cechami charakterystycznymi ślimaka

 • rozwijanie percepcji wzrokowej

 • słuchanie wiersza „Ślimak”

 • Oglądanie zdjęć przedstawiających ślimaki. Rozmowa na temat tresci wiersza. Ćwiczenia grafomotoryczne. Łączenie kropek.

3-4-5 LATKI GRUPA POPOŁUDNIOWA

TEMAT TYGODNIA: Łąka w maju

Poniedziałek 11.05.2020

Temat: Mieszkańcy łąki

 1. Słuchanie opowiadania A. Widzowskiej,, Łąka”. Rozmowa kierowana na podstawie opowiadania i ilustracji w książce. Ćwiczenia słuchowe Poznajemy mieszkańców łąki.

Cel: wzbogacanie wiadomości na temat zwierząt żyjących na łące.

 1. Rozwiązywanie zagadki B. Szelągowskiej Tęcza.

Cel :rozwijanie logicznego myślenia .Poznawanie nazw kolorów tęczy

Cel: nazywa kolory występujące w tęczy.

 1. Wspólna praca plastyczna Tęcza nad łąką.

Cel: rozwijanie sprawności manualnej

 

Wtorek 12.05.2020

Temat: Biedroneczki

 1. Osłuchanie ze słowami i melodią piosenki,, Mała biedroneczka”. Rozmowa na podstawie wysłuchanego utworu. Nauka refrenu piosenki Mała biedroneczka fragmentami, metodą ze słuchu. Rytmizowanie tekstu refrenu piosenki Mała biedroneczka.

Cel: rozwijanie umiejętności wokalnych.

 1. Zabawa językowa Polne rośliny. Zabawa badawcza Do czego to służy? Wypowiedzi na podstawie obrazka. Nazywanie przedmiotów, określanie ich przeznaczenia i dzielenie ich nazw rytmicznie (na sylaby).

Cel: rozwijanie wiedzy przyrodnicze

 

Środa13.05.2020

Temat: Co dzieje się na łące?

 1. Zabawa dydaktyczna Policz, ile jest… Zabawa dydaktyczna Rodzina pająków.

Cel: rozwijanie umiejętności liczenia elementów, kodowania wyniku liczenia.

 1. Zestaw ćwiczeń ruchowych nr 30.

Cel: rozwijanie sprawności fizycznej.

 

 

Czwartek 14.05.2020

Temat: Kwiaty majowej łąki

 1. Rysowanie po śladzie – kończenie rysowania łąki. Wyklejanie płatków kwiatów czerwoną i niebieską bibułą.

Cel: rozwijanie wyobraźnie artystycznej

 1. Ćwiczenia ortofoniczne na podstawie wiersza B. Szelągowskiej ,,Majowa łąka”. Ćwiczenia dźwiękonaśladowcze Odgłosy łąki. Nazywanie zwierząt na zdjęciach i dzielenie ich nazw rytmicznie (na sylaby).

Cel: poznawanie prawidłowej artykulacji głoski z.

Piątek 15.05.2020

Temat: Jak tu pięknie i wesoło

 1. Słuchanie wiersza B. Szelągowskiej,, Tęczowa łąka.” Rozmowa na podstawie wysłuchanego utworu.

Cel: wdrażanie do uważnego słuchania tekstów literackich.

 1. Rozwiązywanie zagadek. Zabawa dydaktyczna Kto mieszka na łące?

Cel: rozwijanie logicznego myślenia.

 

5- LATKI

11.05.2020 - poniedziałek

 1. Słuchanie wiersza I. R. Salach „Łąka”

- rozwijanie mowy i myślenia poprzez opowiadanie wysłuchanego wiersza

 1. Malowanie farbami na temat „ Majowa łąka”

- rozwijanie sprawności manualnych

 

12.05.2020 - wtorek

 1. Ilustrowanie fragmentu wiersza D. Gellnerowej „Obrazek”.

- kształcenie i doskonalenie logicznego myślenia oraz pamięci

 1. Ćwiczenia – składanie obrazka w całość, pociętego na 10 elementów.

- doskonalenie percepcji wzrokowej

 

13.05.2020 - środa

 • Zabawy rytmiczne przy piosence „Kwiatki – bratki”

- kształcenie słuchu i poczucia rytmu

 • Zabawa „Zgadnij, o jakiej zabawce mówię?”

- rozwijanie pamięci, spostrzegania i logicznego myślenia

 

14.05.2020 - czwartek

 1. Ćwiczenia językowe z wykorzystaniem wiersza T. Fiutowskiej „Przeciwnie”

- kształcenie i doskonalenie logicznego myślenia i pamięci

 1. Wydzieranka z kolorowego papieru „Strach na wróble”

- rozwijanie inwencji plastycznej

 

15.05.2020 - piątek

 1. Słuchanie wiersza W. Chotomskiej „Kaczki siedmioraczki”

-uważne słuchanie wiersza, utrwalenie nazw liczebników

 1. Wypełnianie konturów trzech kaczuszek kuleczkami plasteliny

  • rozwijanie sprawności manualnej

 

 

5-6 LATKI

Temat tygodnia: Łąka w maju

 

11.05.20 poniedziałek

Temat Wycieczka na łąkę

Na łące w maju – praca z obrazkiem, połączona z zabawami badawczymi.

Wielozmysłowe poznawanie łąki wiosną. Rozpoznawanie kwiatów, ziół i zwierząt – mieszkańców łąki. Poznawanie ogólnej budowy kwiatu na przykładzie mniszka pospolitego.

Zabawa ruchowa z elementami ćwiczeń ortofonicznych „Rozmowy na łące”.

Układanie puzzli „Na łące”. Rozwijanie percepcji wzrokowej.

 

12.05.202 wtorek

Temat: Kwiaty na łące

Kolorowa łąka – słuchanie wiersza B. Formy Łąka. Rozpoznawanie i nazywanie roślin występujących na łące. Poznawanie sposobów wykorzystywania łąki przez rolników.

Opowieść ruchowa „Wycieczka na łąkę”.

Ćwiczenia gimnastyczne. Rozwijanie sprawności fizycznej.

 

13.05.20 środa

Temat: Mieszkańcy łąki

Małe owady i duże owady – słuchanie opowiadania M. Strękowskiej -Zaremby Barwy ochronne. Rozwijanie umiejętności dostrzegania symetrii w przyrodzie. Utrwalanie pojęcia owady oraz nazw owadów, mieszkańców łąki. Utrwalanie wiadomości na temat znaczenia barwy ochronnej w życiu zwierząt. Rozwijanie mowy.

Osłuchanie z piosenką Karuzela na łące. Opanowanie melodii i tekstu piosenki „Karuzela na łące”. Rozwijanie umiejętności oddawania nastroju utworu muzycznego w pracy plastycznej.

 

14.05.20 czwartek

Temat: Zabawy na łące

Wiosenne zabawy na łące – zajęcia matematyczne. Rozwijanie sprawności rachunkowych.

Rozwijanie orientacji przestrzennej. Rozwijanie umiejętności logicznego myślenia.

Zabawa ruchowa „Biedronki i motyle”.

Ćwiczenia gimnastyczne. Rozwijanie sprawności ruchowej.

 

15.05.20 piątek

Temat: Kolory wiosny

Kolorowy most – zabawy badawcze inspirowane wierszem I. R. Salach „Tęcza”. Wzbogacanie wiadomości na temat zjawisk atmosferycznych charakterystycznych dla wiosny. Utrwalanie nazw wybranych roślin zielnych. Zachęcanie do samodzielnych doświadczeń i wyciągania wniosków.

Zabawa ruchowa z elementem skoku „ Na zielonej łące”.

Łąka w maju. Biedronki i żuczki – zajęcia artystyczno-techniczne. Rozwijanie umiejętności tworzenia kompozycji przestrzennych.

 

6 – LATKI

11.05 poniedziałek

1Na łące w maju :cel .wielozmysłowe poznawanie łąki wiosną

 

12.05 wtorek

1.Kolorowa łąka:cel.rozwijanie zainteresowań przyrodniczych,rozpoznawanie i nazywanie roślin występujących na łące .

2.Ćwiczenia gimnastyczne .Cel.rozwijanie sprawności ruchowej

 

13.05.środa

1.Male owady i duże owady.cel.rozwijanie umiejętności dostrzegania symetrii,utrwalenie nazw owadów,mieszkańców łąki ,znaczenie barwy ochronnej w życiu zwierząt

2.Łąka w maju.cel.rozwijanie umiejętności kompozycji przestrzennych .

 

14.05.czwartek

1.Wiosenne zabawy na łące -zajęcia matematyczne.cel.rozwijanie sprawności rachunkowej .

2.Ćwiczenia gimnastyczne:cel.rozwijanie sprawności ruchowej

 

15.05.piątek

1.Kolorowy most -zabawy badawcze .cel wzbogacenie wiadomości n.t.zjawisk atmosferycznych

2.Utrwalenie wiadomości

 

 

sprawozdanie finansowe

Sprawozdania finansowe za rok 2019 (Bilans, Rachunek zysków i strat, Zestawienie zmian Funduszy  i informacja dodatkowa)

zostały umieszczone na BIP ZOPO w Pszowie.