lista dzieci

LISTA DZIECI ZAKWALIFIKOWANYCH DO PRZEDSZKOLA

NR 2 W PSZOWIE NA ROK SZKOLNY 2020/21 – REKRUTACJA UZUPEŁNIAJĄCA

 

 1. Czartoszewska Maja - zakwalifikowana

 2. Dobosz Iga - zakwalifikowany

 3. Kłusek Filip - zakwalifikowany

 4. Marcinów Mateusz - zakwalifikowany

 5. Pikuła Franciszek - zakwalifikowany

 6. Sokulski Iwan – zakwalifikowany

 7. Sypień Bartosz - zakwalifikowany

 8. Żaczek Alicja - zakwalifikowana

 

 

Proszę o potwierdzenie woli przyjęcia dziecka do przedszkola do dnia 24.04.2020

przez e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub telefonicznie 531407778

 

Lista została sporządzona w porządku alfabetycznym

 

Mirosława Klimek – przewodnicząca komisji

 

 

kontakt

DRODZY RODZICE

W związku z zamknięciem przedszkola do 11 kwietnia 2020r,

na razie nie będą naliczane opłaty za miesiąc kwiecień.

Kontakt z placówką poporzez e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

lub telefon 531 407 778

informacje zamieszczamy na stronie www.pp2.pszow.pl

i facebooku „Publiczne Przedszkole nr 2 w Pszowie”

treści do zrealizowania

TYGODNIOWY ZAKRES TREŚCI DO ZREALIZOWANIA

(poniższy zakres treści do zrealizowania jest ogólny, szczegóły dotyczące realizacji każdy z nauczycieli proponuje dla swojej grupy na facebooku)

 

 

3 – latki Pani Ewelina i Justyna

 

25.03.2020r

Temat: Bakterie na naszych rękach – zapoznanie dzieci z wiedzą na temat bakterii

 • dziecko systematycznie myje ręce,

 • dziecko wykonuje doświadczenie

 • dziecko obserwuje doświadczenie i wyciąga wnioski

 

26.03.2020r

Temat: Czyste ręce – kształtowanie umiejętności dbania o czystość rąk

 • dziecko wie jak poprawnie należy myć ręce

 • dziecko wykonuje pracę plastyczną

 

27.03.2020r

Temat: Przedmioty związane z higieną – zapoznanie dzieci ze środkami higienicznymi, utrwalenie przeliczania w zakresie 5

 • dziecko wie jakie środki służą do mycia

 • dziecko przelicza elementy zbioru w zakresie 5

 • słucha piosenki

 

 

 

 

4 – latki Pani Magda

25.03.2020

Temat: „Witaminki”

 • kształtowanie nawyków spożywania owoców i warzyw,

 • pogłębianie wiedzy na temat zdrowego odżywiania,

 • ocenianie zachowań służących i zagrażających zdrowiu.

Dzieci określają prawdziwość zdań. Rysują na kartce dwa produkty spożywcze, które mają dużo witamin i dwa, które są niezdrowe.

 

26.03.2020

Temat: „Dlaczego mydło myje?”

 • wyrabianie nawyków higienicznych związanych z myciem rąk,

 • uczenie się prawidłowego mycia rąk,

 • zrozumienie, dlaczego mydło jest niezbędne do mycia rąk.

Wykonanie doświadczenia z użyciem: talerzków, mydła w płynie, dzbanka z wodą, brokatu, patyczków kosmetycznych. Udowodnienie, że mydło myje.

 

27.03.2020

Temat:„W zdrowym ciele zdrowy duch”

 • Wdrażanie do wykonywania ćwiczeń gimnastycznych w domu,

 • kształtowanie nawyku prawidłowej postawy

 • rozwijanie aktywności muzyczno – ruchowej,

 • rozwijanie sprawności manualnych

Ćwiczenia ruchowe z poduszkami. Słuchanie piosenki „Witaminki”, rysowanie siebie z dziarską (szczęśliwą) minką.

 

 

 

5 – latki Pani Ewa

 

25.03.2020 r.

 

 1. Słuchanie wiersza czytanego przez rodziców, S. Karaszewskiego

Witaminowe abecadło”

- doskonalenie umiejętności uważnego słuchania utworu literackiego

- poznawanie znaczenia witamin dla zdrowia człowieka

- nazywanie niektórych produktów żywnościowych bogatych w witaminy

 

 1. Malowanie farbami – „Moje ulubione witaminki”

- rozwijanie sprawności manualnej i koordynacji wzrokowo – ruchowej

- maluje – odtwarza kształty witamin – warzyw i owoców

 

 

26.03.2020 r.

 

 1. Ćwiczenia słuchu i spostrzegawczości

- doskonalenie umiejętności analizy i syntezy słuchowej i wzrokowej

- rozwijanie umiejętności wyrazistego wymawiania głosek

 

 1. Pani Wiosna”- malowanie farbami

- rozwijanie sprawności manualnej

- korzystanie z pełnej gamy kolorów

 

 

27.03.2020 r.

 

 1. Marcowa pogoda - Rozmowa na temat marcowej pogody.

- rozwijanie umiejętności uważnego słuchania zadawanych pytań – koncentracji uwagi

- ćwiczenie pamięci poprzez słuchanie i odtwarzanie krótkich wierszyków

 1. Ćwiczenia grafomotoryczne

- rozwijanie sprawności manualnej

 • poprawne łączenie kropek

 

3-4-5 latki Pani Ania grupa popołudniowa

 

25.03.2020
Temat: Zawitała do nas wiosna
1.Słuchanie wiersza  B. Szelągowskiej : ,,Wazon z baziami"-uważne słuchanie tekstu, rozmowa na temat wiersza co to takiego bazie kotki?
2.Praca plastyczna:bazie kotki-technika dowolna, rozwijanie wyobraźni i zdolności manualnych.

26.03.2020
Temat :Wiosenny spacer do zoo.
1.Oglądanie filmu :,,Ogród zoologiczny"-nazywanie zwierząt, które dzieci zobaczyły na filmie-analiza i synteza słuchowa wyrazów ,podział na sylaby(3,4 latki),Określenie pierwszej głoski w wyrazie 5 latki
2.Praca plastyczna . Narysuj to co zobaczyłeś w zoo-doskonalenie zapamiętywania ,doskonalenie motoryki małej.

27.03.2020
Temat: Wiosna w błękitnej sukience..
1.Przypomnienie przyimków pod , nad, za, obok praca metodą zadaniową: narysuj według polecenie przedmioty względem siebie-rozwijanie zdolności w orientacji przestrzennej
2.Słuchanie piosenki ,,Wiosna w błękitnej sukience"-osłuchanie z się z tekstem, zabawy przy piosence-rozwijanie zdolności muzycznych.


5-6 latki Pani Agata

25.03.20

Temat : Czyste ręce

Oglądanie filmu pt: " Jak prawidłowo myć ręce". Mycie rąk według instrukcji.

Utrwalenie umiejętności samodzielnego wykonywania podstawowych czynności higienicznych.

Zabawa ruchowa z elementem rzutu i celowania z wykorzystaniem piłki "Przesyłka"

 

26.03.20

Temat: Marcowa pogoda

Osłuchanie z piosenką "Żartowniś marzec". Rozwijanie umiejętności wokalnych.

Zabawa ruchowo - naśladowcza " Lustro"

Zegar pogody - praca plastyczna. Rozpoznawanie znaków synoptycznych.

 

27.03.20

Temat: Psotny marzec

Słuchanie opowiadania S. Karaszewskiego. Marcowy dzień. Rozumienie konieczności dostosowania ubioru do warunków atmosferycznych, wzbogacanie słownictwa.

Zestaw ćwiczeń gimnastycznych.z wykorzystaniem kręgli lub plastikowych butelek. Rozwijanie ogólnej sprawności fizycznej

 

 

6 – latki Pani Jola

25.03.2020r

1.Czytanie wiersza pt"Katar"-J. Brzechwy.Rozmowa z dzieckiem o konieczności pozostania w domu.Wykonanie rysunku do wiersza .Cel:rozumienie zaistniałej sytuacji .

2.Oglądanie filmu "Jak prawidłowo myć ręce?"'-utrwalenie etapów mycia rąk.Cel przeprowadzenie eksperymentu ,wyciąganie wniosków ,rozumienie konieczności przestrzegania zasad higieny .

 

26.03.2020r

Marcowa pogoda -witaminy .

1.Witaminki,witaminki dla chłopczyka i dziewczynki -rozmowa inspirowana wierszem S.Karaszewskiego "Witaminowe abecadło ". Cel:poznawanie znaczenia witamin dla zdrowia człowieka ,rozpoznawanie i nazywanie różnych produktów żywnościowych bogatych w witaminy .

2.Odkrywanie litery "c" małej i wielkiej , układanie schematów słów: cebula ,Cela. Cel: rozwijanie umiejętności dokonywania analizy i syntezy słów o prostej budowie fonetycznej ,rozpoznawanie i nazywanie małych i wielkich liter.

 

27.03.2020

1.Przepis na marcową pogodę-zajęcia matematyczne .Cel:rozwijanie umiejętności posługiwania się w celowo stworzonych sytuacjach ,liczebnikami w aspektach kardynalnym i porządkowym w zakresie 10 .

2.Ćwiczenia gimnastyczne .Cel zachęcanie do dbałości o prawidłową postawę ciała .

 

 

Język angielski – wszystkie grupy

Temat zajęć: Colours- zabawy kolorami w języku angielskim.

Cel zajęć:
- utrwalenie zwrotów grzecznościowych: hello, goodbye w piosenkach
- utrwalenie nazw części ciała w zabawie ruchowej
- utrwalenie nazw kolorów w: bajce (3,4- latki), ćwiczeniu multimedialnym (5,6- latki)

II tydzień

TYGODNIOWY ZAKRES TREŚCI DO ZREALIZOWANIA

(poniższy zakres treści do zrealizowania jest ogólny, szczegóły dotyczące realizacji każdy z nauczycieli proponuje dla swojej grupy na facebooku)

30.03.2020 – 3.04.2020

 

3 – latki Pani Ewelina i Pani Justyna

30.03– poniedziałek

Temat:Wiosenny ogródek - Rozwijanie zainteresowań przyrodniczych.

Wzbogacanie wiadomości dotyczących sposobów hodowania roślin

 

31.03.2020 – wtorek

Temat: Maszeruje wiosna - Wzbogacenie wiadomości na temat wiosennych kwiatów.

Rozwijanie zainteresowań przyrodniczych

 

1.04.2020 – środa

Temat: Kolory wiosennych kwiatów - Wzbogacenie wiadomości dotyczących oznak wiosny.

Rozwijanie zainteresowań przyrodniczych.

2.04.2020 – czwartek

Temat:Przyleciały bociany - Wzbogacenie wiadomości dzieci dotyczących ptaków.

 • Rozwijanie zainteresowań przyrodniczych.Wzbogacenie wiadomości dzieci o bocianie.

 

3.04.2020 – pątek

Temat: Gimnastyczny piątek - Kształtowanie sprawności fizycznej, ruchowej i koordynacji wzrokowo ruchowej podczas ćwiczeń gimnastycznych i zabaw ruchowych.

 • Wspomaganie rozwoju dziecka poprzez ruch.

Kształtowanie czynności samoobsługowych.

 

3-4-5 latki – Pani Ania grupa popołudniowa

Poniedziałek 30.03.2020.

Temat: Oznaki wiosny

1.Zabawa dydaktyczna :,,Wiosenne kolory”-wzbogacenie wiadomości na temat zmian zachodzących w przyrodzie ,rozwijanie umiejętności wypowiadania się na określony temat.

2.Ćwiczenia logopedyczne usprawniające narząd mowy- rozwijanie prawidłowej artykulacji głosek.

3.Praca plastyczna: ,,Przebiśniegi”-rozwijanie wyobraźni i zdolności manualnych.

Propozycje zabaw ruchowych- rozwijanie sprawności fizycznej.

 

Wtorek 31.03.2020

Temat: Przyroda wiosną.

1.Ćwiczenia słuchowe :,,Co to jest?”-doskonalenia analizy i syntezy słuchowej

(5 latki analiza wzrokowa słowa wiosna)

2.Zakładanie wiosennej hodowli-stworzenie warunków do obcowania z przyrodą

3.Masażyk relaksacyjny :,,Podmuch wiosny”

4.Śpiewanie piosenki ,,Wiosna w błękitnej sukience:-utrwalenie ,rozwijanie słuchu i poczucia rytmu

 

Środa 01.04.2020

Temat :Kolory wiosny

1.Zabawa dydaktyczna utrwalająca nazwy pierwszych wiosennych kwiatów: krokus, przebiśnieg, sasanka-rozwijanie percepcji wzrokowej.

2.Rebus słowno-obrazkowy ,rozwijanie analizy i syntezy słuchowej -dzielenie na sylaby nazw obrazków związanych z wiosną.

3.Rozwijanie zdolności manualnch -lepienie z plasteliny wiosennych kwiatów(4,5 latki) 3 latki wyklejanie sylwety wiosennego kwiata.

 

Czwartek 02.04.2020

Temat: Co słychać wiosną w gnieździe?

1.Ćwiczenia palców dłoni-,,Gniazdo”-rozwijanie sprawności motoryki małej i precyzyjności.

2.,,Wywiad z bocianem”-oglądanie filmu dla dzieci dotyczącego bocianów-rozmowa na temat filmu-rozwijanie zdolności uważnego słuchania i skipienia uwagi.

3.Opisywanie wyglądu bociana- rozwijanie mowy i poszerzanie zasobu słownictwa.

4.Praca plastyczna- bocian z płatków kosmetycznych -rozwijanie wyobraźni i sprawności manualnych

 

Piątek 03.04.2020

Temat: Wiosenny ogródek

1.Słuchanie wiersza K.Datkun-Czesiak,,Wiosna”-wzbudzanie zainteresowania wiosenna przyrodą.

2.Zabawa matematyczna na podstawie wiersza-rozwijanie zdolności matematycznych, doskonalenie liczenia.

3.Zabawa twórcza :czerwony jak…. -utrwalenie nazw kolorów.

4.Rozmowa na temat zdrowego odżywiania się wiosną na wzmocnienie organizmu, zwrócenie uwagi na częste mycie rąk-wykonanie wiosennych kanapek z rodzicamig

 

 

4 latki Pani Magda

30.03.2020- poniedziałek

Temat: Oznaki wiosny

 • wdrażanie do uważnego słuchanie opowiadania

 • rozwijanie sprawności manualnej

Słuchanie opowiadania Olek i Ada „Oznaki wiosny”. Kolorowanie obrazka o tematyce wiosennej.

 

31.03.2020 - wtorek

Temat: Jaka jest wiosna?

 • zachęcanie do uważnego słuchania wiersza

 • zachęcanie do rozwiązywania zagadek o wiośnie

słuchanie wiersza A.A. Milne „Dni wiosenne”. Rozwiązywanie zagadek o wiośnie.

 

1.04.2020 - środa

Temat: Wiosenna pobudka

 • rozwijanie koordynacji wzrokowej

 • Utrwalenie pór roku

 • rozbudzanie wrażliwości na piękno przyrody

Oglądanie filmiku o wiośnie. Łączenie kropek.

 

02.04.2020 – czwartek

Temat: Jakie znamy kwiaty?

 • Utrwalenie wiadomości o wiosennych kwiatach

 • rozwijanie zdolności manualnych

Oglądanie zdjęć wiosennych kwiatów. Nazywanie ich. Wykonanie tulipana dowolną techniką (malowanie farbami, wydzieranka, kolorowanie, wyklejanie plasteliną)

 

3.04.2020 - piątek

Temat: Wiosenne śpiewanie

 • utrwalenie pojęć na, pod, za, obok

 • rozwijanie mowy

 • rozwijanie słuchu muzycznego

Rysowanie przedmiotów wg poleceń dorosłego. Ćwiczenia artykulacyjne. Nauka piosenki „Była sobie żabka mała”

 

 

5 latki Pani Ewa

 

30.03.2020 r. - poniedziałek

 

1. „Co to jest?, Pokaż i nazwij”- zabawa według Gruszczyk – Kolczyńskiej

- utrwalenie nazw części ciała

Zabawa „Pokaż co czujesz?”- zabawy z lusterkiem

- ćwiczenia rozwijające zdolność do obdarzania uwagą drugiego człowieka

Zabawa „Pojedynki na miny”

 • wzmocnienie wspólnej relacji rodzic – dziecko

 

2. Rysunek pod dyktando

- doskonalenie wspólnego dialogu rodzic – dziecko

- rozwijanie swobodnego wypowiadania się na swój temat

 

 

31.03.2020 r. - wtorek

1. „Wokół marcowej pogody”

- rozwijanie słuchu fonematycznego

- układanie rymów do podanych słów

 

2.Osłuchanie z piosenką „Maszeruje wiosna”

- uważne słuchanie piosenki

- doskonalenie sprawności manualnej i wyobraźni dziecka

 

01.04.2020- środa

 1. Oznaki wiosny” - Słuchanie opowiadania S. Karaszewskiego .

- wzbogacanie wiadomości na temat pierwszych oznak wiosny

- wymienia pierwsze zwiastuny wiosny, o których jest mowa w opowiadaniu

 

 1. Wydzieranie z kolorowego papieru krokusa

- doskonalenie sprawności manualnej

 

 

02.04.2020 r. - czwartek

 1. Zabawa – nauka z rytmiczną wyliczanką według E. Gruszczyk – Kolczyńskiej

- pamięciowe opanowanie wyliczanek

 

 1. Liczenie – dodawanie na palcach w zakresie 1 – 10

- rozwijanie umiejętności posługiwania się liczebnikami porządkowymi i głównymi

 

3.04.2020 r. - piątek

 1. Idzie do nas wiosna” - słuchanie piosenki .

- uważne słuchanie piosenki

- rozwijanie poczucia rytmu.

 

 1. Wierzbowe bazie” – wyklejanie rysunku – sylwety bazi

- rozwijanie sprawności manualnej.

 

5 – 6 latki Pani Agata

 

30.03.20 - poniedziałek

Temat „ Witaminki dla chłopczyka i dziewczynki”

1. Słuchanie wiersza S. Karaszewskiego „Witaminowe abecadło”. Poznawanie znaczenia witamin dla zdrowia człowieka, rozpoznawanie i nazywanie różnych produktów żywnościowych bogatych w witaminy.

Zabawa ruchowa „Taniec witaminek”

2. 5-latki Wesoła cebula – zajęcie plastyczne. Rozwijanie sprawności manualnej.

6-latki odkrywanie litery c: małej i wielkiej, drukowanej i pisanej . Rozwijanie umiejętności dokonywania analizy i syntezy słów o prostej budowie fonetycznej, rozpoznawanie i nazywanie małych i wielkich liter.

 

31.03.20 - wtorek

Temat „ Wiosenne przebudzenie”

1. Szukamy oznak wiosny – oglądanie filmu pt: „Oznaki wiosny”. Zachęcenie do obserwowania zmian zachodzących w przyrodzie wiosną, wiązanie ich z aktualną porą roku wzbogacanie wiedzy na temat pierwszych kwiatów wiosennych. Zabawa orientacyjno- porządkowa „Obudź się nadeszła wiosna”

2. „Wiosenne kwiaty” – zajęcia artystyczno- technicze. Rozwijanie obustronnej koordynacji ruchowej i sprawności manualnej.

 

1.04.2020 - środa

Temat „Wiosenne spacery pani Wiosny

1. Osłuchanie z piosenką „ Nareszcie wiosna” oraz zabawy ruchowe na tle poznanej piosenki – rozwijanie poczucia rytmu.

2. 5-latki Tulipany w wazonie - praca plastyczna. Wycinanie oraz malowanie farbami plakatowymi. Rozwijanie sprawności manualnej.

6-latki odkrywanie litery ł: małej i wielkiej, drukowanej i pisanej . Rozwijanie umiejętności dokonywania analizy i syntezy słów o prostej budowie fonetycznej, rozpoznawanie i nazywanie małych i wielkich liter.

 

2.04.2020 - czwartek

Temat: „Wiosna budzi zwierzęta”

1.Wiosenna pobudka – określanie zmian zachodzący w życiu zwierząt i wiązanie ich z aktualną porą roku, rozwijanie spostrzegawczości wzrokowej.

2. Gimnastyka na wesoło. Rozwijanie ogólnej sprawności ruchowej.

 

3.04.20 - piątek

Temat „Wiosenne symetrie”

1. W poszukiwaniu wiosennych symetrii- zajęcia matematyczne. Przybliżenie efektu odbicia i symetrii, dostrzeganie regularności w kształtach różnych przedmiotów i na zdjęciach zwierząt, rozwijanie umiejętności organizowania pola spostrzeżeniowego.

Zabawa ruchowa „ Wiosenny taniec”

2. Założenie domowego ogródka – prace hodowlane.

 

6 latki Pani Jola

 

30.03.2020r - poniedziałek

1.Odkrywanie litery ł małej i dużej .Układanie schematów słów:łopata ,Łatka.Cel:rozwijanie umiejętności dokonywania analizy i syntezy słów o prostej budowie fonetycznej rozpoznawanie i nazywanie małych i wielkich liter.

2.Wiosenne kwiaty-obrazek.Cel:rozwijanie sprawności manualnej i koordynacji wzrokowo-ruchowej.

 

31.03. 2020 - wtorek

1Wiosna.Cel:rozpoznawanie i nazywanie oznak wiosny .Utrwalenie poznanych liter.Budowanie zdań poprawnych pod względem gramatycznym. 

2.Ćwiczenia gimnastyczne :Cel:zachęcenie do dbałości o prawidłową budowę ciała .

 

1.04.2020 - środa

1.Wiosenne spacery pani Wiosny -inscenizacja wiersza A.Widzowskiej "Wiosenna pobudka " Cel:określanie zmian zachodzących w życiu zwierząt i wiązanie ich z aktualną porą roku , przezwyciężanie lęku i nieśmiałości przed wystąpieniami publicznymi ,rozwijanie spostrzegawczości wzrokowej .

2.Wykonanie obrazka nt.Wiosna.Cel:dostrzeganie własnych możliwości i uzdolnień,odczuwanie satysfakcji z własnej pracy .

 

2.04. 2020 - czwartek

1.W poszukiwaniu wiosennych symetrii-zajęcia matematyczne .Cel:przybliżenie efektu odbicia i symetrii,dostrzeganie regularności w kształtach różnych przedmiotów i na zdjęciach zwierząt

umiejętności organizowania pola spostrzeżeniowego.

2.Zapoznanie z motylkiem cytrynkiem.Cel:zapoznanie ze stadiami rozwoju motyla ,rysowanie szlaczków literopodobnych 

 

3.04.2020 - piątek

1.Oglądanie filmu nt"Zwiastuny wiosny " Cel ;utrwalenie wiadomości nt.wiosny .

2.Nie czyń drugiemu ,co tobie nie miłe.Cel;rozróżnienie różnych emocji ,prawidłowa ocena zachowań w związku z ograniczeniem "swobody dziecka "w obecnej sytuacji .

 

nauka

DRODZY RODZICE

 

 

   Informuję, że zgodnie z rozporządzeniem MEN z dnia 20 marca 2020r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, w okresie zawieszenia zajęć przedszkole prowadzi działalność dydaktyczno-wychowawczą zdalnie z wykorzystaniem technologii informatycznej.

Nauczyciele od 25 marca kontaktują się z Państwem za pomocą grup na facebooku (Przedszkole Pszów) gdzie zamieszczają materiały do pracy z dziećmi. Prosimy o przyłączenie się do znajomych. Bardzo proszę o informacje zwrotne (np. zdjęcia wykonanych prac) jak Państwo wykorzystują nasze propozycje zadań. Panie na portalu służą wszelką pomocą, można także dzwonić do nas lub pisać na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

W czasie zawieszenia zajęć czyli do 10 kwietnia kontakt

z przedszkolem jest możliwy w godzinach od 8:00 do 15:00

pod numerami tel.32 455 79 30 lub tel. 531 407 778dyrektor przedszkola,

lub drogą elektroniczną na adres

e- mail :Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Więcej artykułów…

 1. zabawy
 2. koronawirus
 3. Pilne!
 4. konkurs