III tydzień

TYGODNIOWY ZAKRES TREŚCI DO ZREALIZOWANIA

(poniższy zakres treści do zrealizowania jest ogólny, szczegóły dotyczące realizacji każdy z nauczycieli proponuje dla swojej grupy na facebooku)

6.04.2020- 10.04.2020

 

3 latki Pani Justyna i Ewelina

06 .04 .2020 r - poniedziałek

Temat : Czekamy na Święta.

Cele :

 • wdrażanie dziecka do uważnego słuchania

 • rozwijanie umiejętności wypowiadania się na określony temat

 • wzbogacanie wiadomości na temat świąt wielkanocnych

 • wzmacnianie więzi rodzinnych

 • rozwijanie zainteresowań otaczającym światem i przyrodą (eksperyment co jest w jajku)

 • rozwijanie sprawności manualnej

 

07.04.2020 r – wtorek

Temat : Pisanki, kraszanki jajka malowane.

Cele:

 • uważne słuchanie piosenki

 • doskonalenie umiejętności liczenia w zakresie 0 -5

 • rozwijanie pamięci i logicznego myślenia

 • kształtowanie ekspresji twórczej i kreatywności w działaniu

 • poszerzanie wiedzy i słownictwa ( wiadomości związane z realizowanym tematem )

 

08.04.2020 r - środa

Temat : Wielkanocny koszyczek.

Cele:

 • wzbogacanie wiedzy i wiadomości (dziecko wie jakie produkty powinny być w wielkanocnym koszyczku )

 • rozwijanie umiejętności naśladowania ruchów i odgłosów zwierząt

 • rozwijanie pomysłowości i sprawności manualnej

 

09.04 2020 r – czwartek

Temat: Wielkanocne zwierzątka – Zajączki

Cele:

 • doskonalenie umiejętności manipulowania palcami oraz przeliczania w zakresie 0 -5

 • rozwijanie logicznego myślenia , wyciągania wniosków

 • rozwijanie samodzielności dokonywania wyboru (wybór zabawek do ozdobienia pisanki), sprawności manualnej i kreatywności

 

10.04. 2020 r – piątek

Temat : Gimnastyczny piątek.

Cele:

 • doskonalenie czynności samoobsługowych

 • rozwijanie sprawności fizycznej oraz prawidłowej reakcji na sygnał umowny

 • doskonalenie umiejętności czworakowania, rzutu do celu .

 

 

4 latki Pani Magda

 

Poniedziałek 6.04

TEMAT:WIELKANOCNY ZAJĄCZEK

 • rozwijanie słuchu muzycznego

 • rozwijanie zdolności manualnych

Słuchanie piosenki „Zając”. Wykonywanie zajączka ze skarpetki

 

Wtorek 7.04

TEMAT:TRADYCJE WIELKANOCNE

 • rozwijanie mowy i myślenia

 • poznanie tradycji wielkanocnych

Słuchanie opowiadania A. Galicy „Bajeczka wielkanocna”. Kolorowanie obrazka o tematyce świątecznej

 

Środa 8.04

TEMAT:PISANKI JAJKA MALOWANE

 • zapoznanie z tradycją wielkanocną – ozdabianie jajek

 • wdrażanie do uważnego słuchania wiersza

Słuchanie wiersza „Pisanki”. Ozdabianie jajka wg własnego pomysłu.

Czwartek 9.04

TEMAT:KOSZYCZEK WIELKANOCNYCH

 • zapoznanie z symbolami wielkanocnymi

 • rozwijanie zdolności manualnych

Przedstawienie kilku informacji o symbolach wielkanocnych. Wykonywanie koszyczka z papieru.

 

Piątek 10.04

TEMAT:ZAGADKI PANA ZAJĄCZKA

 • utrwalenie wiadomości o świętach

 • rozwijanie myślenia

 • rowijanie zdolności manualnych

Rozwiązywanie zagadek o świętach. Układanie życzeń świątecznych. Projektowanie kartki świątecznej

 

3-4-5 latki Pani Ania

 

Poniedziałek 06.04.2020

Temat :Koszyczek wielkanocny

1. Słuchanie wiersza A. Widzowskiej ,,Wielkanoc”. Rozmowa kierowana na podstawie wiersza- wzbogacanie wiadomości na temat Wielkanoc

2. Prezentowanie koszyczka wielkanocnego i jego symboliki.

3.Praca plastyczna :Wykonanie koszyczka z papieru-rozwijanie zdolności plastycznych i kształtowanie wyobraźni.

4. Osłuchanie się z piosenką ,,Pisanki”-kształtowanie poczucia rytmu.

 

Wtorek 07.04.2020

Temat: Kraszanki, pisanki

1. Rozmowa o pisankach i kraszankach-kształtowanie umiejętności odróżniania pisanki od kraszanki .Analiza słuchowa wyrazu PISANKA

2. Słuchanie piosenki Pisanki-rozmowa na podstawie wysłuchanego utworu.

3. Praca plastyczna :Pisanka-rozwijanie sprawności motoryki małej-wykonanie pisanki dowolną techniką.

4. Propozycje zabaw ruchowych.

Środa 08.04.2020

Temat: Zwierzęta z wielkanocnego koszyczka

1. Rozmowa na temat: Co znajduje się w koszyczku wielkanocnym?

2. Zabawa ortofoniczna ,,Zwierzęta z koszyczka wielkanocnego”.

3. Pokaz kół – małych i dużych. Nazywanie figur. Wykonanie kurczaków i baranków z kół -utrwalanie informacji o kole; rozwijanie sprawności manualnej.

Czwartek 09.04.2020

Temat: Motywy wielkanocne

1. Masażyk-,, Pisanka”

2. Wielkanocny zajączek-zabawa paluszkowa matematyczna ,,Zajączki”

Pięć zajączków małych kica na polanie.

Gdy się jeden schowa, ile tu zostanie?

Pięć zajączków małych kica na polanie.

Gdy się dwa schowają. Ile tu zostanie?

Pięć zajączków małych kica na polanie.

Gdy się trzy schowają ile tu zostanie?

Pięć zajączków małych kica na polanie.

Gdy odejdą cztery, ile tu zostanie?

Pięć zajączków małych kica na polanie.

Kiedy pięć się schowa, ile tu zostanie?

Pięć zajączków małych już do mamy kica.

3.Wykonanie zajączka z rolki po papierze toaletowym- rozwijanie zdolności plastycznych i sprawności manualnych.

 

Piątek 10.04.2020

Temat: Wielkanocne świętowanie.

1. Słuchanie wiersza B. Szelągowskiej Wielkanocny stół. Rozmowa na temat wysłuchanego utworu - wzbogacanie zasobu słownictwa czynnego.

2. Zabawa dydaktyczna Co jest związane z Wielkanocą?

3. Rozmowa na temat składania sobie świątecznych życzeń ,szczególnie w tym trudnym czasie ,który mamy, jak bez wychodzenia z domu wysłać życzenia-rozwijanie poczucia jedności z rodziną .

4. Wykonanie kartki świątecznej i wysyłanie życzeń np. zdjęcie sms

 

5 latki Pani Ewa

 

Poniedziałek 6.04

1. Zabawa „Mówimy, śpiewamy”:

- rozwijanie mowy poprzez wypowiadanie wiersza

- zachęcanie do wspólnej zabawy z rodzicami

2. Puzzle – rodzice mają narysować dużą sylwetę jajka

- doskonalenie koordynacji ruchowo-wzrokowej

 

Wtorek 7.04.

1. Słuchanie piosenki „Wielkanocne idą święta”

- rozwijanie koncentracji uwagi poprzez uważne słuchanie piosenki

2. Pisanki wielkanocne – ozdabianie papierowych sylwet jajek

- rozwijanie sprawności manualnej oraz wyobraźni dziecięce

 

środa 8.04

1. Zabawa „Powiedz co wybrałem” wg Gruszczyk-Kolczyńskiej

- rozwijanie umiejętności klasyfikowania i definiowania przedmiotów

2. Nauka i zabawa przy piosence „Pisanki, pisanki”

- kształtowanie poczucia rytmu

- doskonalenie i umacnianie więzi rodzic-dziecko.

 

Czwartek 9.04

1. Zabawa „Baranek Boguś” z wykorzystaniem rymowanki

 • rozwijanie pamięci i koordynacji ruchowo-wzrokowej

  2. Słuchanie wiersza B. formy „Wielkanoc”

 • doskonalenie pamięci poprzez słuchanie wiersza

   

Piątek 10.04

1. Zabawa „Gdzie były schowane pisanki?”

rodzice wykonują kolorowe pisanki z kartonu

 • rozwijanie mowy i kształcenie spostrzegawczości

   

  2. Osłuchanie z piosenką „Są takie święta wielkanocne”

- umacnianie więzi rodzinnej

 

 

 

5-6 latki – Pani Agata

 

Poniedziałek 06.04.20

Temat: Wielkanocne malowanie

1. Zabawy kolorami – zabawy badawcze. Utrwalenie wiadomości na temat tradycji wielkanocnych, poszerzanie doświadczeń i wiadomości dotyczących tworzenia barw pochodnych.

Zabawa ruchowa z elementem toczenia „Jajka”

2. 5- latki Pisanka wielkanocna – zajęcia plastyczne. Wzbogacanie doświadczeń plastycznych

6- latki Odkrywanie litery f: małej, wielkiej, drukowanej i pisanej. Rozwijanie umiejętności dokonywania analizy i syntezy słów o prostej budowie fonetycznej. Rozpoznawanie i nazywanie małych i wielkich liter.

 

Wtorek 07. 04.20

Temat: Koszyczek wielkanocny

1. Słuchanie opowiadania S. Karaszewskiego „Wielkanocny koszyczek”. Wzbogacenie wiadomości na temat tradycji wielkanocnych, rozwijanie mowy

2. Gimnastyka na wesoło. Rozwijanie ogólnej sprawności ruchowej.

 

Środa 08.04.20

Temat: Kurczaki i jaja

1. Gdy skorupka jajka pęka – historyjka obrazkowa z elementami ćwiczeń słownikowych. Rozwijanie myślenia przyczynowo-skutkowego, wzbogacenie wiedzy przyrodniczej, rozwijanie myślenia twórczego.

Zabawa ruchowa „ Porządki przedświąteczne”

2. Kurczak wielkanocny – praca plastyczna. Rozwijanie sprawności manualnej i koordynacji wzrokowo-ruchowej.

 

Czwartek 09.04.20

Temat: Życzenia wielkanocne

1. Zabawy kartami świątecznymi – zajęcia matematyczne. Rozwijanie sprawności rachunkowych.

Zabawa ruchowa „ Czujna kurka”

2. Zabawy przy piosence „Wielkanoc”- kształtowanie poczucia rytmu, wyrabianie reakcji na określone sygnały.

 

Piątek 10.04.20

Temat: Zwyczaje świąteczne

1. Przygotowania do świąt - rozmowa inspirowana opowiadaniem B. Kosmowskiej „Pamiętnik Kasi”. Utrwalenie wiadomości na temat zwyczajów wielkanocnych.

Zabawa ruchowa „ Świąteczne życzenia”

2. Mój koszyczek wielkanocny – współudział w wykonywaniu oraz dekorowaniu koszyka z świątecznymi potrawami.

 

 

6 – latki Pani Jola

 

Poniedziałek 6.04.

1.Doświadczenie z jajkiem -zabawy badawcze.

cel:zachęcenie do samodzielnych doświadczeń i wyciągania wniosków ,zapoznanie z właściwościami jajka.

2.Odkrywanie litery ( j).

cel:rozwijanie umiejętności dokonywania analizy i syntezy słów o prostej budowie fonetycznej ,rozpoznawanie i nazywanie małych i wielkich liter.

 

Wtorek 7.04.

1.Zabawy kolorami -zabawy badawcze .

cel:utrwalenie wiadomości na temat tradycji wielkanocnych,poszerzanie doświadczeń i wiadomości dotyczących tworzenia barw pochodnych .

2.Ćwiczenia gimnastyczne.

cel:rozwijanie umiejętności wykonywania ćwiczeń wg instrukcji słownej .

 

Środa 8.04.

1.Odkrywanie litery (F)

cel:rozwijanie umiejętności dokonywania analizy i syntezy słów o prostej budowie fonetycznej,rozpoznawanie i nazywanie małych i dużych liter.

2.Co słychać w koszyku wielkanocnym ?

cel:wzbogacenie wiadomości nt.tradycji wielkanocnych,rozwijanie mowy.

 

Czwartek 9.04.

1.Gdy skorupka jajka pęka -historyjka obrazkowa z elementami ćwiczeń słownikowych .

cel:rozwijanie myślenia przyczynowo - skutkowego , wzbogacenie wiedzy przyrodniczej,rozwijanie myślenia twórczego.

2.Jak radzić sobie ze złością i agresją .

cel:opanowanie agresji i wściekłości ,a także ich przezwyciężanie .Pokojowe rozwiązywanie konfliktów .

 

Piątek 10.04.

1.Przygotowania do świąt.

cel:utrwalenie wiadomości nt.zwyczajów wielkanocnych.

2.Kurczak wielkanocny -praca plastyczna.

cel rozwijanie sprawności manualnej i koordynacji wzrokowo – ruchowej.

 

Język angielski

 

6-10.04.2020 Toys- utrwalenie nazw zabawek w języku angielskim.

 

 

Czytaj więcej: III tydzień

lista dzieci

LISTA DZIECI ZAKWALIFIKOWANYCH DO PRZEDSZKOLA

NR 2 W PSZOWIE NA ROK SZKOLNY 2020/21 – REKRUTACJA UZUPEŁNIAJĄCA

 

 1. Czartoszewska Maja - zakwalifikowana

 2. Dobosz Iga - zakwalifikowany

 3. Kłusek Filip - zakwalifikowany

 4. Marcinów Mateusz - zakwalifikowany

 5. Pikuła Franciszek - zakwalifikowany

 6. Sokulski Iwan – zakwalifikowany

 7. Sypień Bartosz - zakwalifikowany

 8. Żaczek Alicja - zakwalifikowana

 

 

Proszę o potwierdzenie woli przyjęcia dziecka do przedszkola do dnia 24.04.2020

przez e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub telefonicznie 531407778

 

Lista została sporządzona w porządku alfabetycznym

 

Mirosława Klimek – przewodnicząca komisji

 

 

kontakt

DRODZY RODZICE

W związku z zamknięciem przedszkola do 11 kwietnia 2020r,

na razie nie będą naliczane opłaty za miesiąc kwiecień.

Kontakt z placówką poporzez e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

lub telefon 531 407 778

informacje zamieszczamy na stronie www.pp2.pszow.pl

i facebooku „Publiczne Przedszkole nr 2 w Pszowie”

II tydzień

TYGODNIOWY ZAKRES TREŚCI DO ZREALIZOWANIA

(poniższy zakres treści do zrealizowania jest ogólny, szczegóły dotyczące realizacji każdy z nauczycieli proponuje dla swojej grupy na facebooku)

30.03.2020 – 3.04.2020

 

3 – latki Pani Ewelina i Pani Justyna

30.03– poniedziałek

Temat:Wiosenny ogródek - Rozwijanie zainteresowań przyrodniczych.

Wzbogacanie wiadomości dotyczących sposobów hodowania roślin

 

31.03.2020 – wtorek

Temat: Maszeruje wiosna - Wzbogacenie wiadomości na temat wiosennych kwiatów.

Rozwijanie zainteresowań przyrodniczych

 

1.04.2020 – środa

Temat: Kolory wiosennych kwiatów - Wzbogacenie wiadomości dotyczących oznak wiosny.

Rozwijanie zainteresowań przyrodniczych.

2.04.2020 – czwartek

Temat:Przyleciały bociany - Wzbogacenie wiadomości dzieci dotyczących ptaków.

 • Rozwijanie zainteresowań przyrodniczych.Wzbogacenie wiadomości dzieci o bocianie.

 

3.04.2020 – pątek

Temat: Gimnastyczny piątek - Kształtowanie sprawności fizycznej, ruchowej i koordynacji wzrokowo ruchowej podczas ćwiczeń gimnastycznych i zabaw ruchowych.

 • Wspomaganie rozwoju dziecka poprzez ruch.

Kształtowanie czynności samoobsługowych.

 

3-4-5 latki – Pani Ania grupa popołudniowa

Poniedziałek 30.03.2020.

Temat: Oznaki wiosny

1.Zabawa dydaktyczna :,,Wiosenne kolory”-wzbogacenie wiadomości na temat zmian zachodzących w przyrodzie ,rozwijanie umiejętności wypowiadania się na określony temat.

2.Ćwiczenia logopedyczne usprawniające narząd mowy- rozwijanie prawidłowej artykulacji głosek.

3.Praca plastyczna: ,,Przebiśniegi”-rozwijanie wyobraźni i zdolności manualnych.

Propozycje zabaw ruchowych- rozwijanie sprawności fizycznej.

 

Wtorek 31.03.2020

Temat: Przyroda wiosną.

1.Ćwiczenia słuchowe :,,Co to jest?”-doskonalenia analizy i syntezy słuchowej

(5 latki analiza wzrokowa słowa wiosna)

2.Zakładanie wiosennej hodowli-stworzenie warunków do obcowania z przyrodą

3.Masażyk relaksacyjny :,,Podmuch wiosny”

4.Śpiewanie piosenki ,,Wiosna w błękitnej sukience:-utrwalenie ,rozwijanie słuchu i poczucia rytmu

 

Środa 01.04.2020

Temat :Kolory wiosny

1.Zabawa dydaktyczna utrwalająca nazwy pierwszych wiosennych kwiatów: krokus, przebiśnieg, sasanka-rozwijanie percepcji wzrokowej.

2.Rebus słowno-obrazkowy ,rozwijanie analizy i syntezy słuchowej -dzielenie na sylaby nazw obrazków związanych z wiosną.

3.Rozwijanie zdolności manualnch -lepienie z plasteliny wiosennych kwiatów(4,5 latki) 3 latki wyklejanie sylwety wiosennego kwiata.

 

Czwartek 02.04.2020

Temat: Co słychać wiosną w gnieździe?

1.Ćwiczenia palców dłoni-,,Gniazdo”-rozwijanie sprawności motoryki małej i precyzyjności.

2.,,Wywiad z bocianem”-oglądanie filmu dla dzieci dotyczącego bocianów-rozmowa na temat filmu-rozwijanie zdolności uważnego słuchania i skipienia uwagi.

3.Opisywanie wyglądu bociana- rozwijanie mowy i poszerzanie zasobu słownictwa.

4.Praca plastyczna- bocian z płatków kosmetycznych -rozwijanie wyobraźni i sprawności manualnych

 

Piątek 03.04.2020

Temat: Wiosenny ogródek

1.Słuchanie wiersza K.Datkun-Czesiak,,Wiosna”-wzbudzanie zainteresowania wiosenna przyrodą.

2.Zabawa matematyczna na podstawie wiersza-rozwijanie zdolności matematycznych, doskonalenie liczenia.

3.Zabawa twórcza :czerwony jak…. -utrwalenie nazw kolorów.

4.Rozmowa na temat zdrowego odżywiania się wiosną na wzmocnienie organizmu, zwrócenie uwagi na częste mycie rąk-wykonanie wiosennych kanapek z rodzicamig

 

 

4 latki Pani Magda

30.03.2020- poniedziałek

Temat: Oznaki wiosny

 • wdrażanie do uważnego słuchanie opowiadania

 • rozwijanie sprawności manualnej

Słuchanie opowiadania Olek i Ada „Oznaki wiosny”. Kolorowanie obrazka o tematyce wiosennej.

 

31.03.2020 - wtorek

Temat: Jaka jest wiosna?

 • zachęcanie do uważnego słuchania wiersza

 • zachęcanie do rozwiązywania zagadek o wiośnie

słuchanie wiersza A.A. Milne „Dni wiosenne”. Rozwiązywanie zagadek o wiośnie.

 

1.04.2020 - środa

Temat: Wiosenna pobudka

 • rozwijanie koordynacji wzrokowej

 • Utrwalenie pór roku

 • rozbudzanie wrażliwości na piękno przyrody

Oglądanie filmiku o wiośnie. Łączenie kropek.

 

02.04.2020 – czwartek

Temat: Jakie znamy kwiaty?

 • Utrwalenie wiadomości o wiosennych kwiatach

 • rozwijanie zdolności manualnych

Oglądanie zdjęć wiosennych kwiatów. Nazywanie ich. Wykonanie tulipana dowolną techniką (malowanie farbami, wydzieranka, kolorowanie, wyklejanie plasteliną)

 

3.04.2020 - piątek

Temat: Wiosenne śpiewanie

 • utrwalenie pojęć na, pod, za, obok

 • rozwijanie mowy

 • rozwijanie słuchu muzycznego

Rysowanie przedmiotów wg poleceń dorosłego. Ćwiczenia artykulacyjne. Nauka piosenki „Była sobie żabka mała”

 

 

5 latki Pani Ewa

 

30.03.2020 r. - poniedziałek

 

1. „Co to jest?, Pokaż i nazwij”- zabawa według Gruszczyk – Kolczyńskiej

- utrwalenie nazw części ciała

Zabawa „Pokaż co czujesz?”- zabawy z lusterkiem

- ćwiczenia rozwijające zdolność do obdarzania uwagą drugiego człowieka

Zabawa „Pojedynki na miny”

 • wzmocnienie wspólnej relacji rodzic – dziecko

 

2. Rysunek pod dyktando

- doskonalenie wspólnego dialogu rodzic – dziecko

- rozwijanie swobodnego wypowiadania się na swój temat

 

 

31.03.2020 r. - wtorek

1. „Wokół marcowej pogody”

- rozwijanie słuchu fonematycznego

- układanie rymów do podanych słów

 

2.Osłuchanie z piosenką „Maszeruje wiosna”

- uważne słuchanie piosenki

- doskonalenie sprawności manualnej i wyobraźni dziecka

 

01.04.2020- środa

 1. Oznaki wiosny” - Słuchanie opowiadania S. Karaszewskiego .

- wzbogacanie wiadomości na temat pierwszych oznak wiosny

- wymienia pierwsze zwiastuny wiosny, o których jest mowa w opowiadaniu

 

 1. Wydzieranie z kolorowego papieru krokusa

- doskonalenie sprawności manualnej

 

 

02.04.2020 r. - czwartek

 1. Zabawa – nauka z rytmiczną wyliczanką według E. Gruszczyk – Kolczyńskiej

- pamięciowe opanowanie wyliczanek

 

 1. Liczenie – dodawanie na palcach w zakresie 1 – 10

- rozwijanie umiejętności posługiwania się liczebnikami porządkowymi i głównymi

 

3.04.2020 r. - piątek

 1. Idzie do nas wiosna” - słuchanie piosenki .

- uważne słuchanie piosenki

- rozwijanie poczucia rytmu.

 

 1. Wierzbowe bazie” – wyklejanie rysunku – sylwety bazi

- rozwijanie sprawności manualnej.

 

5 – 6 latki Pani Agata

 

30.03.20 - poniedziałek

Temat „ Witaminki dla chłopczyka i dziewczynki”

1. Słuchanie wiersza S. Karaszewskiego „Witaminowe abecadło”. Poznawanie znaczenia witamin dla zdrowia człowieka, rozpoznawanie i nazywanie różnych produktów żywnościowych bogatych w witaminy.

Zabawa ruchowa „Taniec witaminek”

2. 5-latki Wesoła cebula – zajęcie plastyczne. Rozwijanie sprawności manualnej.

6-latki odkrywanie litery c: małej i wielkiej, drukowanej i pisanej . Rozwijanie umiejętności dokonywania analizy i syntezy słów o prostej budowie fonetycznej, rozpoznawanie i nazywanie małych i wielkich liter.

 

31.03.20 - wtorek

Temat „ Wiosenne przebudzenie”

1. Szukamy oznak wiosny – oglądanie filmu pt: „Oznaki wiosny”. Zachęcenie do obserwowania zmian zachodzących w przyrodzie wiosną, wiązanie ich z aktualną porą roku wzbogacanie wiedzy na temat pierwszych kwiatów wiosennych. Zabawa orientacyjno- porządkowa „Obudź się nadeszła wiosna”

2. „Wiosenne kwiaty” – zajęcia artystyczno- technicze. Rozwijanie obustronnej koordynacji ruchowej i sprawności manualnej.

 

1.04.2020 - środa

Temat „Wiosenne spacery pani Wiosny

1. Osłuchanie z piosenką „ Nareszcie wiosna” oraz zabawy ruchowe na tle poznanej piosenki – rozwijanie poczucia rytmu.

2. 5-latki Tulipany w wazonie - praca plastyczna. Wycinanie oraz malowanie farbami plakatowymi. Rozwijanie sprawności manualnej.

6-latki odkrywanie litery ł: małej i wielkiej, drukowanej i pisanej . Rozwijanie umiejętności dokonywania analizy i syntezy słów o prostej budowie fonetycznej, rozpoznawanie i nazywanie małych i wielkich liter.

 

2.04.2020 - czwartek

Temat: „Wiosna budzi zwierzęta”

1.Wiosenna pobudka – określanie zmian zachodzący w życiu zwierząt i wiązanie ich z aktualną porą roku, rozwijanie spostrzegawczości wzrokowej.

2. Gimnastyka na wesoło. Rozwijanie ogólnej sprawności ruchowej.

 

3.04.20 - piątek

Temat „Wiosenne symetrie”

1. W poszukiwaniu wiosennych symetrii- zajęcia matematyczne. Przybliżenie efektu odbicia i symetrii, dostrzeganie regularności w kształtach różnych przedmiotów i na zdjęciach zwierząt, rozwijanie umiejętności organizowania pola spostrzeżeniowego.

Zabawa ruchowa „ Wiosenny taniec”

2. Założenie domowego ogródka – prace hodowlane.

 

6 latki Pani Jola

 

30.03.2020r - poniedziałek

1.Odkrywanie litery ł małej i dużej .Układanie schematów słów:łopata ,Łatka.Cel:rozwijanie umiejętności dokonywania analizy i syntezy słów o prostej budowie fonetycznej rozpoznawanie i nazywanie małych i wielkich liter.

2.Wiosenne kwiaty-obrazek.Cel:rozwijanie sprawności manualnej i koordynacji wzrokowo-ruchowej.

 

31.03. 2020 - wtorek

1Wiosna.Cel:rozpoznawanie i nazywanie oznak wiosny .Utrwalenie poznanych liter.Budowanie zdań poprawnych pod względem gramatycznym. 

2.Ćwiczenia gimnastyczne :Cel:zachęcenie do dbałości o prawidłową budowę ciała .

 

1.04.2020 - środa

1.Wiosenne spacery pani Wiosny -inscenizacja wiersza A.Widzowskiej "Wiosenna pobudka " Cel:określanie zmian zachodzących w życiu zwierząt i wiązanie ich z aktualną porą roku , przezwyciężanie lęku i nieśmiałości przed wystąpieniami publicznymi ,rozwijanie spostrzegawczości wzrokowej .

2.Wykonanie obrazka nt.Wiosna.Cel:dostrzeganie własnych możliwości i uzdolnień,odczuwanie satysfakcji z własnej pracy .

 

2.04. 2020 - czwartek

1.W poszukiwaniu wiosennych symetrii-zajęcia matematyczne .Cel:przybliżenie efektu odbicia i symetrii,dostrzeganie regularności w kształtach różnych przedmiotów i na zdjęciach zwierząt

umiejętności organizowania pola spostrzeżeniowego.

2.Zapoznanie z motylkiem cytrynkiem.Cel:zapoznanie ze stadiami rozwoju motyla ,rysowanie szlaczków literopodobnych 

 

3.04.2020 - piątek

1.Oglądanie filmu nt"Zwiastuny wiosny " Cel ;utrwalenie wiadomości nt.wiosny .

2.Nie czyń drugiemu ,co tobie nie miłe.Cel;rozróżnienie różnych emocji ,prawidłowa ocena zachowań w związku z ograniczeniem "swobody dziecka "w obecnej sytuacji .

 

treści do zrealizowania

TYGODNIOWY ZAKRES TREŚCI DO ZREALIZOWANIA

(poniższy zakres treści do zrealizowania jest ogólny, szczegóły dotyczące realizacji każdy z nauczycieli proponuje dla swojej grupy na facebooku)

 

 

3 – latki Pani Ewelina i Justyna

 

25.03.2020r

Temat: Bakterie na naszych rękach – zapoznanie dzieci z wiedzą na temat bakterii

 • dziecko systematycznie myje ręce,

 • dziecko wykonuje doświadczenie

 • dziecko obserwuje doświadczenie i wyciąga wnioski

 

26.03.2020r

Temat: Czyste ręce – kształtowanie umiejętności dbania o czystość rąk

 • dziecko wie jak poprawnie należy myć ręce

 • dziecko wykonuje pracę plastyczną

 

27.03.2020r

Temat: Przedmioty związane z higieną – zapoznanie dzieci ze środkami higienicznymi, utrwalenie przeliczania w zakresie 5

 • dziecko wie jakie środki służą do mycia

 • dziecko przelicza elementy zbioru w zakresie 5

 • słucha piosenki

 

 

 

 

4 – latki Pani Magda

25.03.2020

Temat: „Witaminki”

 • kształtowanie nawyków spożywania owoców i warzyw,

 • pogłębianie wiedzy na temat zdrowego odżywiania,

 • ocenianie zachowań służących i zagrażających zdrowiu.

Dzieci określają prawdziwość zdań. Rysują na kartce dwa produkty spożywcze, które mają dużo witamin i dwa, które są niezdrowe.

 

26.03.2020

Temat: „Dlaczego mydło myje?”

 • wyrabianie nawyków higienicznych związanych z myciem rąk,

 • uczenie się prawidłowego mycia rąk,

 • zrozumienie, dlaczego mydło jest niezbędne do mycia rąk.

Wykonanie doświadczenia z użyciem: talerzków, mydła w płynie, dzbanka z wodą, brokatu, patyczków kosmetycznych. Udowodnienie, że mydło myje.

 

27.03.2020

Temat:„W zdrowym ciele zdrowy duch”

 • Wdrażanie do wykonywania ćwiczeń gimnastycznych w domu,

 • kształtowanie nawyku prawidłowej postawy

 • rozwijanie aktywności muzyczno – ruchowej,

 • rozwijanie sprawności manualnych

Ćwiczenia ruchowe z poduszkami. Słuchanie piosenki „Witaminki”, rysowanie siebie z dziarską (szczęśliwą) minką.

 

 

 

5 – latki Pani Ewa

 

25.03.2020 r.

 

 1. Słuchanie wiersza czytanego przez rodziców, S. Karaszewskiego

Witaminowe abecadło”

- doskonalenie umiejętności uważnego słuchania utworu literackiego

- poznawanie znaczenia witamin dla zdrowia człowieka

- nazywanie niektórych produktów żywnościowych bogatych w witaminy

 

 1. Malowanie farbami – „Moje ulubione witaminki”

- rozwijanie sprawności manualnej i koordynacji wzrokowo – ruchowej

- maluje – odtwarza kształty witamin – warzyw i owoców

 

 

26.03.2020 r.

 

 1. Ćwiczenia słuchu i spostrzegawczości

- doskonalenie umiejętności analizy i syntezy słuchowej i wzrokowej

- rozwijanie umiejętności wyrazistego wymawiania głosek

 

 1. Pani Wiosna”- malowanie farbami

- rozwijanie sprawności manualnej

- korzystanie z pełnej gamy kolorów

 

 

27.03.2020 r.

 

 1. Marcowa pogoda - Rozmowa na temat marcowej pogody.

- rozwijanie umiejętności uważnego słuchania zadawanych pytań – koncentracji uwagi

- ćwiczenie pamięci poprzez słuchanie i odtwarzanie krótkich wierszyków

 1. Ćwiczenia grafomotoryczne

- rozwijanie sprawności manualnej

 • poprawne łączenie kropek

 

3-4-5 latki Pani Ania grupa popołudniowa

 

25.03.2020
Temat: Zawitała do nas wiosna
1.Słuchanie wiersza  B. Szelągowskiej : ,,Wazon z baziami"-uważne słuchanie tekstu, rozmowa na temat wiersza co to takiego bazie kotki?
2.Praca plastyczna:bazie kotki-technika dowolna, rozwijanie wyobraźni i zdolności manualnych.

26.03.2020
Temat :Wiosenny spacer do zoo.
1.Oglądanie filmu :,,Ogród zoologiczny"-nazywanie zwierząt, które dzieci zobaczyły na filmie-analiza i synteza słuchowa wyrazów ,podział na sylaby(3,4 latki),Określenie pierwszej głoski w wyrazie 5 latki
2.Praca plastyczna . Narysuj to co zobaczyłeś w zoo-doskonalenie zapamiętywania ,doskonalenie motoryki małej.

27.03.2020
Temat: Wiosna w błękitnej sukience..
1.Przypomnienie przyimków pod , nad, za, obok praca metodą zadaniową: narysuj według polecenie przedmioty względem siebie-rozwijanie zdolności w orientacji przestrzennej
2.Słuchanie piosenki ,,Wiosna w błękitnej sukience"-osłuchanie z się z tekstem, zabawy przy piosence-rozwijanie zdolności muzycznych.


5-6 latki Pani Agata

25.03.20

Temat : Czyste ręce

Oglądanie filmu pt: " Jak prawidłowo myć ręce". Mycie rąk według instrukcji.

Utrwalenie umiejętności samodzielnego wykonywania podstawowych czynności higienicznych.

Zabawa ruchowa z elementem rzutu i celowania z wykorzystaniem piłki "Przesyłka"

 

26.03.20

Temat: Marcowa pogoda

Osłuchanie z piosenką "Żartowniś marzec". Rozwijanie umiejętności wokalnych.

Zabawa ruchowo - naśladowcza " Lustro"

Zegar pogody - praca plastyczna. Rozpoznawanie znaków synoptycznych.

 

27.03.20

Temat: Psotny marzec

Słuchanie opowiadania S. Karaszewskiego. Marcowy dzień. Rozumienie konieczności dostosowania ubioru do warunków atmosferycznych, wzbogacanie słownictwa.

Zestaw ćwiczeń gimnastycznych.z wykorzystaniem kręgli lub plastikowych butelek. Rozwijanie ogólnej sprawności fizycznej

 

 

6 – latki Pani Jola

25.03.2020r

1.Czytanie wiersza pt"Katar"-J. Brzechwy.Rozmowa z dzieckiem o konieczności pozostania w domu.Wykonanie rysunku do wiersza .Cel:rozumienie zaistniałej sytuacji .

2.Oglądanie filmu "Jak prawidłowo myć ręce?"'-utrwalenie etapów mycia rąk.Cel przeprowadzenie eksperymentu ,wyciąganie wniosków ,rozumienie konieczności przestrzegania zasad higieny .

 

26.03.2020r

Marcowa pogoda -witaminy .

1.Witaminki,witaminki dla chłopczyka i dziewczynki -rozmowa inspirowana wierszem S.Karaszewskiego "Witaminowe abecadło ". Cel:poznawanie znaczenia witamin dla zdrowia człowieka ,rozpoznawanie i nazywanie różnych produktów żywnościowych bogatych w witaminy .

2.Odkrywanie litery "c" małej i wielkiej , układanie schematów słów: cebula ,Cela. Cel: rozwijanie umiejętności dokonywania analizy i syntezy słów o prostej budowie fonetycznej ,rozpoznawanie i nazywanie małych i wielkich liter.

 

27.03.2020

1.Przepis na marcową pogodę-zajęcia matematyczne .Cel:rozwijanie umiejętności posługiwania się w celowo stworzonych sytuacjach ,liczebnikami w aspektach kardynalnym i porządkowym w zakresie 10 .

2.Ćwiczenia gimnastyczne .Cel zachęcanie do dbałości o prawidłową postawę ciała .

 

 

Język angielski – wszystkie grupy

Temat zajęć: Colours- zabawy kolorami w języku angielskim.

Cel zajęć:
- utrwalenie zwrotów grzecznościowych: hello, goodbye w piosenkach
- utrwalenie nazw części ciała w zabawie ruchowej
- utrwalenie nazw kolorów w: bajce (3,4- latki), ćwiczeniu multimedialnym (5,6- latki)

Więcej artykułów…

 1. nauka
 2. zabawy
 3. koronawirus
 4. Pilne!