12 LISTOPADA-PIĄTEK

UWAGA! 12 LISTOPADA-PIĄTEK!

 

Prosimy o wpisanie do wtorku na listę lub zgłoszenie przez iprzedszkole dzieci, które będą korzystały z usług przedszkola w dniu 12 listopada tj. piątek. 

 

składki

Rada Rodziców

Całoroczna składka na Radę Rodziców

została ustalona na 100 zł,

rodzeństwo 150 zł.

Wpłat można dokonać przelewem na konto

nr 94 8470 0001 2001 0046 6978 0003

.........................................................................

 

UBEZPIECZENIE

 

Od dnia 15 września do 15 października

w sekretariacie przedszkola chętni rodzice

mogą wpłacać składkę na ubezpieczenie dzieci.

 

 

Budżet

INFORMACJA

 

Sprawozdania finansowe za rok 2020 Bilans, rachunek zysków i strat,

informacja dodatkowa do bilansu,

fundusz jednostki umieszczone zostały na stronie

Zespołu Obsługi Placówek Oświatowych w Pszowie.