W

XIV Tydzień

TYGODNIOWY ZAKRES TREŚCI DO REALIZACJI (szczegóły realizacji nauczyciele zamieszczają w swoich grupach na facebooku)

22-26.06.2020

 

3 latki – Pani Justyna i Ewelina

Poniedziałek – 22. 06.2020 r.

Temat :,, Słoneczne wakacje- tropimy kolor żółty''

Cele:

 • rozwijanie umiejętności rozwiązywania zagadek, formułowania odpowiedzi

 • doskonalenie umiejętności rozpoznawania koloru żółtego spośród innych kolorów

 • rozwijanie motoryki małej oraz ekspresji twórczej

 

Wtorek – 23.06.2020 r.

Temat: Dzień Ojca''

Cele:

- Budzenie więzi rodzinnych, miłości i szacunku do najbliższych członków rodziny. Wspólne świętowanie (składanie życzeń, zaśpiewanie piosenki,,Tralala dla mamy i taty',wręczenie upominku, zabawy z tatą ) .

 

Środa – 24.06.2020 r.

Temat : ,,Nad morzem''

Cele :

-rozwijanie umiejętności wypowiadania się na określony temat

-,,Zbieramy muszelki' – zabawa dydaktyczna. Rozwijanie umiejętności swobodnego manipulowania, przeliczania w zakresie 0-5

-doskonalenie umiejętności obserwowania zachodzących zmian, logicznego myślenia, formułowania wniosków- zabawa badawcza

 

Czwartek – 25.06.2020 r.

Temat : ,,W górach''

Cele :

 • wdrażanie do uważnego słuchania piosenki, umiejętności wypowiadania się na na określony temat

 • rozwijanie sprawności fizycznej, umiejętności przeskakiwania obunóż przez przeszkodę

 • rozwijanie pomysłowości i kreatywności- tworzenie kompozycji wg własnego pomysłu

 

Piątek – 26.06.2020 r.

Zakończenie Roku Szkolnego. Pożegnanie z przedszkolakami( wysłuchanie wiersza oraz piosenki, złożenie wakacyjnych życzeń dzieciom oraz podziękowań rodzicom za cały rok współpracy)

 

3-4 – 5 latki – Pani Ania

TEMAT TYGODNIA: Pożegnania nadszedł czas

Poniedziałek 22.06.2020

 1. Osłuchanie z piosenką ,,Tata”-nauka refrenu piosenki

Cel: rozwijanie poczucia rytmu

 1. ,,Krawat dla taty”: wykonanie krawatu dla taty z okazji jego święta.

Cel: rozwijanie zdolności plastycznych

 

Wtorek 23.06.2020

 • Słuchanie wiersza A. Widzowskiej Wakacje. Rozmowa kierowana na podstawie wiersza i ilustracji w książce. Zabawa ortofoniczna Wakacyjna wycieczka. Pożegnanie z Olkiem i Adą (na podstawie ilustracji w książce)

Cel: rozwijanie koncentracji uwagi, rozwijanie umiejętności wypowiadania się na określony temat,

 • Praca plastyczna ,,Rożki lodowe”.

Cel: rozwijanie umiejętności plastycznych

 

Środa 24.06.2020

 1. Osłuchanie się ze słowami i melodią piosenki Wakacyjna wyliczanka. Rozmowa na podstawie piosenki. Nauka refrenu piosenki Wakacyjna wyliczanka fragmentami, metodą ze słuchu. Ćwiczenia ortofoniczne Jedzie pociąg... Zabawa ruchowa przy piosence Wakacyjna wyliczanka. Cel: umuzykalnianie dzieci.

 2. . Zabawa językowa z wykorzystaniem obrazków. Zabawa ruchowa Poruszam się jak... Ćwiczenia manualne Skorupa ślimaka.

Cel: rozwijanie wiedzy dotyczącej świata zwierząt.

 

Czwartek 25.06.2020

 1. Układanie sylwety żaglówki z figur geometrycznych.

Cel: utrwalanie umiejętności liczenia w zakresie możliwości dzieci

 1. Czytanie tekstu wyrazowo-obrazkowego przez rodzica i dziecko (poprzez dopowiadanie przez nie nazw obrazków). Nazywanie przedmiotów i określanie, czy kojarzą się one z wakacjami.

Cel: rozwijanie zdolności logicznego myślenia

 

Piątek 26.06.2020

 1. Kolorowanka Żaglówka. Rozmowa na temat przyjaźni zawartych w przedszkolu. Ćwiczenia oddechowe Która żaglówka popłynie dalej? Rozmowa na temat zasad bezpiecznego przebywania nad wodą. Zabawa ruchowa Koło ratunkowe.

Cel: utrwalanie zasad bezpiecznego zachowania nad wodą i w czasie całych wakacji

.

4 latki – Pani Magda

Poniedziałek 22.06

PORUSZAMY SIĘ BEZPIECZNIE NA DRODZE

 • wdrażanie do uważnego słuchania wiersza

 • rozwiajnia spostrzegawcości

Słuchanie wiersza W. Fabera „Światła na skrzyżowaniu”. Rozmowa na temat wiersza. Rozwijanie spostrzegawczości – znajdowanie różnic.

 

Wtorek 23.06

ZNAKI DROGOWE

 • rozwijanie logicznegi myś

 • rozwijanie zdolności manualnych

Zapoznanie z podstawowymi znakami drogowymi. Zagadki „co to za znak?”. Kolorowanie znaku

STOP

 

Środa 24.06

BEZPIECZNIE W GÓRACH I NAD WODĄ

 • Wdrażanie dzieci do bezpiecznego zachowania się na wakacjach

 • rozwijanie zdolności muzycznych

Przypomnienie zasad bezpieczeństwa jak należy zachowywac się w górach i nad wodą. Śpiewanie piosenki „Wakacje”

 

Czwartek 25.06

NA POMOC

 • wdrażanie do swobodnych wypowiedzi

 • utrwalenie numerów alarmowych i nazw pojazdów uprzywilejowanych

Utrwalenie numerów alarmowych. Oglądanie filmiku edukacyjnego „Bezpieczne wakacje”

 

Piątek 26.06

POŻEGNANIE

 • rozwijanie słuchu muzycznego

 • rozwijanie zdolności manualnych

Słuchanie i śpiewanie piosenki „Lato wzywa nas”. Rysowanie letniego obrazka na zakończenie przedszkola

5-6 latki – Pani Agata

Tematyka tygodnia: Pożegnania nadszedł czas

 

22.06.2020 - poniedziałek

Słuchanie wiersza „Lato wreszcie !” – Urszula Kozłowska. Rozwijanie umiejętności uważnego słuchania utworu i rozumienia jego treści, wypowiadania się na zadany temat.

Zabawa ruchowa „Tęcza”.

Moja wyspa – praca techniczna. Doskonalenie umiejętności konstrukcyjnych. Rozwijanie fantazji i wyobraźni.

23.06.2020 - wtorek

Życzenia dla taty – składanie życzeń oraz wręczenie prezentu z okazji Dnia Ojca.

Zabawa ruchowa z tatą „ Namiot”.

Przyjęcie” – zabawa matematyczna. Utrwalenie pojęć dotyczących położenia przedmiotów w przestrzenia „na”, „pod”, „po prawej stronie”, „po lewej stronie”, „za”.

 

24.06.2020 - środa

Oglądanie filmu z piosenką „Rodzinna wycieczka” Śpiewających Brzdąców. Opowieść o bezpieczeństwie w trakcie rodzinnych wypraw za miasto. Zwrócenie uwagi na zapinanie pasów w samochodzie.

Zabawa ruchowo- naśladowcza „ Środki lokomocji”.

Praca plastyczna na temat „Mój wymarzony wakacyjny pojazd”. Rozwijanie sprawności manualnej. Rozwijanie wyobraźni.

 

25.06.2020 - czwartek

Moje wspomnienia z przedszkola – zajęcie plastyczne

Poszerzanie doświadczeń plastycznych, rozwijanie sprawności manualnej.

Opowieść ruchowa „ Wycieczka”.

Słuchanie piosenek na pożegnanie „Już czas” itp. Doskonalenie słuchu muzycznego.

Uświadamianie dzieciom wspólnie spędzonego czasu oraz zbliżającej się chwili rozstania.

 

XIII tydzień

TYGODNIOWY ZAKRES TREŚCI DO REALIZACJI (szczegóły realizacji nauczyciele zamieszczają w swoich grupach na facebooku)

15-20.06.20203 latki – Pani Justyna i Ewelina15.06.2020 poniedziałek

Temat: Kolory lata.

 • Pogłębia swoje wiadomości dotyczące pór roku.

 • Kształtowanie przeliczenia w zakresie do 4.16.06.2020 wtorek

Temat: Lody dla ochłody

 • Pogłębianie wiadomości na temat lata.17.06.2020 - środa

Temat: Słoneczne lato

 • Pogłębianie wiadomości na temat lata.

 • Kształtowanie pojęcia największy i najmniejszy.18.06.2020 – czwartek

Temat: Letnie podróże

 • Pogłębianie wiadomości na temat środków transportu.19.06.2020 – piątek

Temat: Gimnastyczny piątek

 • Rozwijanie sprawności fizycznej dzieci.

3-4-5 latki – Pani Ania

TEMAT TYGODNIA: Las

Poniedziałek 15.06.2020

 1. Słuchanie wiersza B. Szelągowskiej Kłótliwe drzewa. Rozmowa na podstawie wiersza.

Cel: rozwijanie koncentracji uwagi

 1. Zabawa dydaktyczna Drzewa liściaste i drzewa iglaste.

Cel: wzbogacanie wiedzy przyrodniczej – zapoznanie z niektórymi gatunkami drzew iglastych i drzew liściastych.Wtorek 16.06.2020

 1. Oglądanie filmu ,,Spacer po lesie”. Rozmowa na podstawie filmu.

Cel: rozwijanie wiedzy dotyczącej lasu.

 1. Wykonanie pracy plastycznej Grzybki z warzyw.

Cel: rozwijanie zdolności manualnych

Środa 17.06.2020

 1. Oglądanie owoców lasu. Oglądanie historyjki obrazkowej przedstawiającej etapy rozwoju rośliny

Cel: wzbogacanie wiedzy przyrodniczej.

 1. Ciasto owocowe – lepienie z plasteliny

Cel: rozwijanie umiejętności plastycznych.Czwartek 18.06.2020

 1. Słuchanie opowiadania Dąb Olek (na podstawie opowiadania P. Beręsewicza). Rozmowa na podstawie opowiadania.

Cel: rozwijanie mowy.

 1. Kolorowanie rysunków przedstawiających zwierzęta leśne.

Cel: rozwijanie motoryki małej

Piątek 19.06.2020

 1. Zabawa matematyczna Leśne rytmy.

Cel: rozwijanie kompetencji matematycznych

 1. Opowiadanie o zwierzętach mieszkających w lesie.

Cel: utrwalanie nazw drzew i zwierząt leśnych.

4 latki – Pani Magda

Poniedziałek 15.06 CZYM POJADĘ NA WAKACJE?

 • zapoznanie z różnymi srodkami komunikacji

 • rozwijanie umiejętności klasyfikowania

 • rozwijanie zdolności manualnych

Rozwiązywanie zagadek dotyczących pojazdów. Zabawa klasyfikacyjna „Po lądzie w powietrzu i wodzie”. Kolorowanie obrazków.Wtorek 16.06 CO ZABRAĆ NA WAKACJE?

 • rozwijanie mowy i logicznego myślenia

 • rozwijanie poczucia rytmu

Ćwiczenia analizy i syntezy wzrokowej „Okulary i kapelusze”. Śpiewanie piosenki „Na wakacje”. Projektowanie plecaka na wakacje.Środa 17.06 WAKACJE W GÓRACH

 • zapoznanie z krajobrazem górskim

 • rozwijanie zdolności manualnych

Oglądanie filmiku edukacyjnego o górach. Malowanie farbami GÓRYCzwartek 18.06 WAKACJE NAD MORZEM

 • zapoznanie z krajobrazem nadmorskim

 • zachęcanie do słuchania opowiadania

 • rozwijanie zdolności manualnych

Oglądanie filmiku edukacyjnego nad morzem. Słuchanie opowiadania H. Zdzitowieckiej „Muszka w bursztynie”. Wykonywanie rybki (dowolna technika plastyczna).Piątek 19.06 SŁONECZNE WAKACJE

 • rozwijanie umiejętności dostrzegania i kontynuowania

 • wdrażanie do uważnego słuchania wiersza

Słuchanie wiersza J. Hockuby „Wakacje”. Odpowiedzi na pytania dotyczące tresci. Rysowanie kwadratów zgodnie ze wzorem.

5 latki – Pani Ewa

15.06.2020 - poniedziałek

Temat: Słuchanie wiersza L. J. Kerna „Panie Wietrze”

- kształtowanie poprawnej wymowy i pamięci

- potrafi dzielić na sylaby 1. Rysowanie obrazka z przeczytanych zdań przez rodzica ( rodzic czyta zdania dziecku , a dziecko rysuje obrazek do każdego przeczytanego zdania ).

- rozwijanie pamięci i logicznego myślenia

- rysuje obrazek z usłyszanych zdań16.06.2020 - wtorek

1. Zabawa „Dokończ słowo.”

- ćwiczenia słuchu fonematycznego

- potrafi dzielić na sylaby2. Ćwiczenia graficzne

- rozwijanie sprawności manualnej

- prawidłowo łączy kropki17.06.2020 - środa

1. Zabawa rozwijająca umiejętność kojarzenia – „To znak….”

- rozwijanie logicznego myślenia

- potrafi podać swoje propozycje zdań2. Słuchanie piosenki „Kropelka złotych marzeń”

- doskonalenie wyobraźni i pomysłowości plastycznej

 • maluje swoje marzenia

 •  

18.06.2020 - czwartek1. Słuchanie opowiadania M. Strękowskiej – Zaremby pt.: Bursztynek

- rozwijanie umiejętności uważnego słuchania tekstu literackiego

- poprawnie odpowiada na pytania związane z treścią opowiadania2. Namaluj farbami „Gdzie chciałbyś pojechać na wakacje?”

- rozwijanie sprawności manualnej i twórczej

- przedstawia wakacyjną wyprawę19.06.2020 - piątek

1. Słuchanie bajki „Przygody pszczółki Mai – Maja i Tekla”

- uważne słuchanie bajki

- wypowiada się na temat oglądanej bajki2. Narysuj Tekle z bajki

- rozwijanie sprawności manualnej i inwencji twórczej

- rysuje postać z bajki6 latki – Pani Jola

15.06.poniedziałek

1.Za co lubimy lato? Cel: utrwalenie wiadomości n.t. charakterystycznych cech lata,rozwijanie logicznego myślenia,pobudzanie wrażliwości zmysłów.

2.Wodno-piaskowe czary-mary-zajęcia plastyczne. Cel:zachęcanie do radosnego eksperymentowania.16.06.wtorek

1.Za co lubimy wakacje? Cel:rozwijanie mowy,utrwalenie nazw dni tygodnia.

2.Ćwiczenia gimnastyczne .Cel rozwijanie sprawności ruchowej.17.06.środa

1.Zabawy w liczenie z Adą i Olkiem. Cel: porządkowanie wiadomości n.t. miesięcy .pór roku,,rozwijanie spostrzegawczości oraz logicznego myślenia,rozwijanie umiejętności samodzielnego układania prostych zadań z treścią i ich rozwiązywania ,rozwijanie sprawnośc i rachunkowych.

2.Zajęcia umuzykalniające .Cel reagowanie na ustalone sygnały .18.06. czwartek

1.Wymarzone wakacje Olka i Ady -rozmowa n.t .obrazków ,połączone z wykonaniem plakatu .Rady na wakacje. Cel:poznawanie i utrwalanie zasad bezpieczeństwa obowiązujących w różnych miejscach wakacyjnego wypoczynku.

2.Ćwiczenia gimnastyczne .Cel rozwijanie sprawności ruchowej .19.06.piątek

1.Dużo już wiemy ,dużo już umiemy .Cel uświadamianie dzieciom upływu wspólnie spędzonego czasu oraz zbliżającej się chwili rozstania.

2.Moje wspomnienia z przedszkola-zajęcia plastyczne .Cel:poszerzanie doświadczeń plastycznych ,rozwijanie sprawności manualnej .

5-6 latki – Pani Agata

15.06.2020 - poniedziałek

Rady na wakacje. Ustalanie zasad bezpieczeństwa obowiązujących w różnych miejscach wakacyjnego wypoczynku. Rozwijanie mowy.

Zabawa ruchowa „Czym na wakacje?”

Wykonanie plakatu „Bezpieczne wakacje”. Tworzenie pracy plastycznej. Rozwijanie sprawności manualnej.16.06.2020 - wtorek

Słuchanie piosenki „Bezpieczne wakacje” –Zozi. Odtwarzanie rytmu piosenki.

Zabawa ruchowa z piłką „Kolory”.

Papieroplastyka „Samolot”. Zapoznanie z techniką plastyczną origami.17.06.2020 - środa

Moje wspomnienia z przedszkola. Uświadamianie dzieciom wspólnie spędzonego czasu oraz zbliżającej się chwili rozstania. Rozwijanie mowy komunikatywnej oraz pamięci, rozwijanie umiejętności czytania.

Zabawa ruchowa ćwicząca orientację i refleks – Uciekająca piłka.

Moja ulubiona zabawa w przedszkolu. Zabawy dramowe. Rozwijanie wyobraźni.18.06.2020 - czwartek

Wyścigi – słuchanie opowiadania P.Beręsewicza. Rozwijanie umiejętności uważnego słuchania tekstu literackiego. Zapoznanie z zasadą zdrowej rywalizacji (fair play) obowiązującą w sporcie.

Zestaw ćwiczeń gimnastycznych. Rozwijanie sprawności manualnej.

19.06.2020 - piątek

Quiz „Tak, nie”. Utrwalenie wiedzy na temat zasad bezpieczeństwa obowiązujących podczas wakacji.

Zabawa ruchowo-naśladowcza „ Lustro”

Zakładka do książki – pamiątka dla u kolegi lub koleżanki z przedszkola. Rozwijanie sprawności manualnej oraz wyobraźni.XII tydzień

TYGODNIOWY ZAKRES TREŚCI DO REALIZACJI

(szczegóły realizacji nauczyciele zamieszczają w swoich grupach na facebooku)

8-12.06.2020

 

3 latki – Pani Justyna i Ewelina

8.06.2020 poniedziałek

Temat:Dobre nawyki żywieniowe.

 • kształtowanie nawyków spożywania owoców i warzyw

 • pogłębianie wiadomości na temat zdrowego odżywiania

   

9.06..2020 wtorek

Temat: Dzień marchewki

 • kształtowanie nawyków spożywania owoców i warzyw

 • pogłębianie wiadomości na temat zdrowego odżywiania

 • wzbogacenie informacji na temat marchwi.

 • Kształtowanie umiejętności przeliczania

10.06.2020 środa

Temat: Sałatka owocowa.

- kształtowanie nawyków spożywania owoców

 • pogłębianie wiadomości na temat zdrowego odżywiania

 • przełamywanie niechęci do jedzenia owoców

11.06.2020 – Boże Ciało – dzień wolny od zajęć

12.06.2020

Temat: Gimnastyczny piątek

 • rozwijanie sprawności ruchowej

 

3-4-5 latki – Pani Ania

TEMAT TYGODNIA: Wakacyjne podróże

Poniedziałek 08.06.2020

Temat: Poznajemy pojazdy

 1. Słuchanie opowiadania E. Stadmüller Wakacje. Rozmowa kierowana na podstawie opowiadania i ilustracji w książce.

Cel: zapoznanie z różnymi pojazdami i ich zastosowaniem

 1. Praca plastyczna Żaglówki na jeziorze.

Cel: rozwijanie sprawności manualnej.

 

Wtorek 09.06.2020

Temat: Miło spędzam czas

 1. Ćwiczenia grafomotoryczne – rysowanie linii łamanych

Cel: rozwijanie motoryki małej

 1. Osłuchanie ze słowami i melodią piosenki Wakacje

Cel: umuzykalnienie dzieci

 

Środa 10.06.2020

Temat: Na plaży jest fajnie

 1. Zabawa kolorami – Kolory lata. Zabawa matematyczna Ile jest łopatek? Zabawa matematyczna Porównaj, gdzie jest więcej. Zabawa dydaktyczna Najwięcej, najmniej.

Cel: utrwalanie stosowania określeń najwięcej, najmniej.

 1. Ćwiczenia logopedyczne usprawniające narządy mowy – język, wargi, żuchwę. Prezentowanie prawidłowej artykulacji głoski sz.

Cel: poznawanie prawidłowej artykulacji głoski sz.

 

Czwartek 11.06.2020

Boże Ciało-dzień wolny od zajęć dydaktycznych

Piątek 12.06.2020

Temat: Bezpieczne wakacje

 1. Słuchanie wiersza B. Szelągowskiej Bezpieczne wakacje. Rozmowa na podstawie wysłuchanego utworu.

Cel: utrwalanie zasad bezpiecznego zachowania się w różnych miejscach.

 1. Nazywanie miejsc przedstawionych na zdjęciach i wybieranie tego, do którego chciałyby pojechać dzieci. Próba rysowania tego miejsca.

Cel: rozwijanie mowy, rozwijanie zdolności plastycznych.

 

4 latki – Pani Magda

Poniedziałek 8.06 GDZIE MIESZKAJĄ ŻBIK, ŻMIJA, ŁOŚ?

 • poszerzanie wiedzy na temat dzikich zwierząt zamieszkujących Polskę,

 • rozwijanie umiejętności wskazywania różnic

Przedstawienie dzieciom informacji o dzikich zwierzętach zamieszkujących Polskę

Oglądanie filmu edukacyjnego. Kolorowanie obrazka.

 

Wtorek 9.06 ALE W ZOO JEST WESOŁO

 • kształtowanie zdolności plastycznych

 • rozwijanie umiejętności spiewania Słuchanie piosenki „Zoo”. Wypowiedzi na temat zwierząt mieszkających w zoo. Lepienie z plasteliny – moje ulubione zwierzątko.

   

Środa 10.06 KTO MIESZKA W LESIE?

 • utrwalenie wiadomości na temat zwierzą mieszkających w lesie

 • rozwijanie zdolności manualnych

 • rozwijanie koordynacji wzrokowej.

Słuchanie wiersza „W lesie”. Odpowiedzi na pytania dotyczące tekstu. Labirynt – doprowadzenie sarenki do paśnika.

 

Czwartek 11.06 BOŻE CIAŁO

 

Piątek

 • Wdrażanie do wspólnej zabawy z rodzicami, rodzeństwem

 • rozwijanie sprawności fizycznej

 • rozwijanie umiejetności reagowania na sygnał

Ćwiczenia gimnastyczne wg poleceń nauczyciela. Zabawa paluszkowa „Grzybki”

 

5 latki – Pani Ewa

8.06.2020

 

 1. Słuchanie wiersza J. Koczanowskiej „Podwórko.”

- rozwijanie mowy i myślenia

 1. Narysuj według swojego pomysłu „Moje podwórko.”

- doskonalenie wyobraźni i pomysłowości plastycznej

 

9.06.2020

 

 1. Nauka piosenki „Podajmy sobie ręce.”

- rozwijanie umiejętności wokalnych

 1. Zabawa „Ukryty telefon.”

- doskonalenie logicznego myślenia

 

10.06.2020

 

 1. Ćwiczenia artykulacyjne na podstawie wiersza B. Lewandowskiej „Ślady.”

- kształtowanie i rozwijanie narządów mowy

 1. Malowanie farbami „W jaki sposób dbam o porządek i czystość w domu”

- kształcenie pomysłowości i wyobraźni plastycznej

 

12.06.2020

 

 • Zabawa – ilustracja ruchowa rymowanki „Wielki smok”

- rozwijanie i doskonalenia pamięci i myślenia

 • Słuchanie bajki „Pszczółka Maja – Uratowanie Migotki”

- uważne słuchanie bajki

 

5-6 latki – Pani Agata

Temat tygodnia: Nadchodzi lato

08.06.2020

Temat dnia: Smaki, zapachy i odgłosy lata.

Za co lubimy lato? – rozmowa połączona z rozwiązywaniem zagadek i zabawami badawczymi. Utrwalanie wiadomości na temat charakterystycznych cech lata. Rozwijanie logicznego myślenia. Pobudzanie wrażliwości zmysłów.

Zabawa ruchowa „ Taniec motyli”

Wodno-piaskowe czary-mary – zajęcia plastyczne – rysowanie kredkami wodnymi.

Zachęcanie do radosnego eksperymentowania, rozwijanie umiejętności manualnych.

09.06.2020

Temat: Lato w mieście.

Za co lubimy wakacje? – rozmowa inspirowana wierszem G. Lech „Co robią latem dni tygodnia?”. Rozwijanie mowy, utrwalanie nazw dni tygodnia. Rozwijanie umiejętności czytania. Rozwijanie spostrzegawczości wzrokowej i orientacji przestrzennej.

Ćwiczenia gimnastyczne. Rozwijanie sprawności ruchowej.

10.06.2020

Temat: Zabawy z porami roku.

Zabawy w liczenie z Adą i Olkiem – rozmowa na podstawie wiersza P. Beręsewicza „Czemu?”, połączona z zajęciami matematycznymi. Porządkowanie wiadomości na temat miesięcy, pór roku oraz charakterystycznych cech poszczególnych pór roku. Rozwijanie spostrzegawczości oraz logicznego myślenia. Rozwijanie umiejętności samodzielnego układania prostych zadań z treścią i ich rozwiązywania. Rozwijanie sprawności rachunkowych.

Zabawa ruchowa „Ćwicz jak Ci zagram”

Nauka piosenki „Moje marzenia”. Reagowanie na ustalone sygnały.

 

12.06.2020

Temat: Pożegnania nadszedł czas.

Dużo już wiemy, dużo już umiemy – rozmowa. Uświadamianie dzieciom wspólnie spędzonego czasu oraz zbliżającej się chwili rozstania. Rozwijanie mowy komunikatywnej oraz pamięci, rozwijanie umiejętności czytania.

Zabawa ruchowa „ Czym na wakacje”

Moje wspomnienie z przedszkola – zajęcia plastyczne. Poszerzanie doświadczeń plastycznych. Rozwijanie sprawności manualnej. Nabywanie odwagi w prezentowaniu innym swoich umiejętności.

 

5 latki – Pani Jola

8.06.pn.

1.Wrażenia i uczucia :cel .doskonalenie umiejętności odróżniania emocji i podawania ich nazw

2.”Nastroje z opowiadania”-praca plastyczna.: cel. doskonalenie umiejętności wyrażania uczuć w niewerbalny sposób .

9.06.wt.

1.W PŁACZU NIE MA NIC ZŁEGO. cel. Kształtowanie wrażliwości emocjonalnej,empatii,komunikacji interpersonalnej.

2.Zestaw ćwiczeń gimnastycznych. Cel. rozwijanie sprawności ruchowej.

10.06.śr.

1.Oswajamy się z ciemnością. cel:wdrażanie do odróżniania świata fikcji od rzeczywistości

2.Zabawy matematyczne . cel. kształtowanie umiejętności matematycznych.

12.06.pt.

1.Jak pozbyć się strachu? Cel: kształtowanie odporności emocjonalnej,identyfikowanie i podawanie nazw stanów emocjonalnych.

2.Muzyczne opowieści: cel.wizualizacje muzyczno-ruchowe

 

Więcej artykułów…

 1. Dyżur
 2. za
 3. XI tydzień
 4. DD